Čerpanie OČR v momentálnej situácii (zatvorenie škôl)

Do 26.3.2020

Nárok na ošetrovné vzniká poistencovi, ak:

 • osobne a celodenne ošetruje choré dieťa, manžela/manželku, rodiča, rodiča manžela/manželky (je potrebné potvrdenie pediatra alebo lekára) alebo
 • ak sa stará o dieťa do 10 rokov veku (10 rokov + 364 dní), ak dieťaťu
  •  bolo nariadené karanténne opatrenie (potvrdenie hygienika) alebo
  •  ak škola/škôlka, alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené (je potrebné potvrdenie príslušnej školy, alebo zriaďovateľa) alebo
  •  ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará ochorela, alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (je potrebné potvrdenie lekára).

Nárok na ošetrovné je pritom najviac 10 kalendárnych dní a v tom istom prípade môže ošetrovné poberať len jeden poistenec.

Od 27.3.2020 – platné v čase trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19

Nárok na ošetrovné vzniká poistencovi, v týchto jednotlivých prípadoch ak:

 • Osobne a celodenne ošetruje dieťa do dosiahnutia 16. roku veku (ak ide o dieťa nad 11 rokov je potrebné potvrdenie pediatra)
 • Lekár vyhodnotí danú situáciu.  V prípade nevyhnutnosti osobného a celodenného ošetrovania dieťaťa z dôvodu, že jeho mentálny alebo fyzický stav mu neumožňuje zvládnuť pobyt v domácom prostredí bez dozoru rodiča, tak lekár potvrdí tlačivo  ,,Žiadosť o ošetrovné“ a zašle ho Sociálnej poisťovni.
 • Ak sa stará o dieťa do dosiahnutia 11. roku veku alebo do dosiahnutia 18. roku veku v prípade, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom (v tomto prípade nie je potrebné potvrdenie pediatra, hygienika či príslušného orgánu o uzatvorení školy) ak dieťaťu
  •  bolo nariadené karanténne opatrenie, alebo
  •  ak škola/škôlka, alebo zariadenie sociálnych služieb, ktoré dieťa navštevuje bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzatvorené, alebo
  •  ak fyzická osoba, ktorá sa inak o dieťa stará, ochorela, alebo jej bolo nariadené karanténne opatrenie (je potrebné potvrdenie lekára, alebo hygienika).
 • V tomto prípade sa jedná o situáciu, kedy bolo školské, alebo predškolské zariadenie uzatvorené z dôvodu nariadenia príslušného orgánu, a teda zamestnanec sám žiada o dávku ošetrovného. Na stránke Sociálnej poisťovni vyplní tlačivo ,,Žiadosť o ošetrovné – nárok na ošetrovné v súvislosti s koronavírusom“. Dané tlačivo je následne potrebné  doručiť Sociálnej poisťovni, a to bez potvrdenia lekárom.
 • Sa stará o príbuzného v priamom rade, súrodenca, manžela/manželku alebo rodiča manžela/manželky, ak zariadenie sociálnych služieb, v ktorom sa takejto osobe poskytuje sociálna služba ambulantnou, alebo pobytovou formou bolo rozhodnutím príslušného orgánu uzavreté, alebo v ňom bolo nariadené karanténne opatrenie (nie je potrebné potvrdenie príslušného zariadenia).
 • V tomto prípade sa nevyžaduje potvrdenie lekára, pretože Sociálna poisťovňa si sama preverí či bolo dané zariadenie uzavreté. Rovnako, ako v predchádzajúcom bode si musí poistenec požiadať o dávku ošetrovného  sám.

Nárok na ošetrovné je až do skončenia potreby ošetrovania alebo starostlivosti, pričom je možné, aby sa v tom istom prípade v ošetrovaní, alebo v starostlivosti poistenci vystriedali. Je dôležité poznamenať, že v tomto prípade musia poistenci vyplniť a doručiť Sociálnej poisťovni čestné vyhlásenie, v ktorom každý z nich samostatne prehlási (ku koncu každého mesiaca, za ktoré žiadajú vyplatenie ošetrovného), presné dni kedy sa ktorý rodič staral o dieťa.

Taktiež je dôležité poznamenať, že lekár doručuje doklady o OČR priamo Sociálnej poisťovni. Z toho vyplýva, že zamestnanec je povinný oznámiť zamestnávateľovi prekážku v práci (OČR) a taktiež aj skutočnosť, že na prelome mesiaca bude táto prekážka pretrvávať.

Podľa prechodného ustanovenia § 293er ods. 10 novely č. 63/2020 Z. z., poistencovi, ktorému vznikol nárok na ošetrovné v čase krízovej situácie pred 27.3.2020 vzniká nárok na ošetrovné aj za obdobie pred 27.3.2020, za ktoré nevznikol nárok na ošetrovné pred 27.3.2020. Z toho vyplýva, že poistencovi bude vyplatené ošetrovné, aj za obdobie pred 27.3.2020, čiže spätne od vzniku krízovej situácie a uzatvorenia školských a predškolských zariadení.

Okrem aktuálnych informácií vám radi poskytneme aj odborné daňové poradenstvo, komplexné vedenie účtovníctva, vypracovanie daňového priznania a mnoho ďalších služieb pre malých, ako aj veľkých podnikateľov. Neváhajte a kontaktujte nás pre viac informácií.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...