Daň z motorových vozidiel 2017

daň z motorových vozidiel 2017 ilustračné fotoTermín na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2017 sa blíži. Povinnosť podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel má osoba, ktorá používala vozdilo na podnikanie alebo inú samostatne zárobkovú činnosť v zdaňovacom období. Za zdaňovacie obdobie, ktorým je v tomto prípade kalendárny rok 2017, je potrebné podať daňové priznanie a uhradiť splatnú daň do 31. januára 2018.

Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie L, M, N a O,  ktoré je evidované v Slovenskej republike a používalo sa na podnikanie alebo inú SZČ v zdaňovacom období.

Daňovníkom je podľa § 3 zákona o dani z motorových vozidiel fyzická alebo právnická osoba, ktorá:
• je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla,
• má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku,
• používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená,
• používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie,
• zamestnávateľ, ktorý vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vlastného  vozidla. Podmienkou však je, že toto vozidlo sa nepoužíva na podnikanie.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca, v ktorom začal daňovník používať motorové vozidlo na podnikanie a zaniká posledným dňom mesiaca, kedy sa vozidlo prestalo používať na podnikanie.

Daňovníkovi môže vzniknúť povinnosť platiť preddavky a to:
– štvrťročne vo výške ¼ predpokladanej dane na nasledujúce zdaňovacie obdobie a to v prípade, ak predpokladaná daň presiahne 700 EUR a nepresiahne 8300 EUR
– mesačne vo výške 1/12 predpokladanej dane na nasledujúce zdaňovacie obdobie a to v prípade, ak predpokladaná daň presiahne 8300 EUR

(ML)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...