Doklady preukazujúce oslobodenie od dane pri vývoze tovaru

Obchodovanie so zahraničnými partnermi a vývoz tovaru do tretích krajín je pre mnohé firmy rutinnou záležitosťou. Podľa § 47 ods. 1 a 2 zákona o DPH  je tovar, ktorý je prepravený alebo odoslaný na územie tretieho štátu

  • predávajúcim alebo na jeho účet, alebo
  • kupujúcim alebo na jeho účet, ak nemá na území SR sídlo, miesto podnikania,  prevádzkareň ani bydlisko

oslobodený od dane a na vystavovaných faktúrach pre odberateľov sa uvádza slovná informácia „dodanie oslobodené od dane“.

Aby bol však vývoz tovaru oslobodený od dane v súlade s legislatívou, je potrebné preukázať jeho odoslanie alebo prepravu na územie tretieho štátu. Podľa § 47 ods. 3  sú vyžadované okrem dokladu o odoslaní alebo preprave tovaru tieto doklady:

  • colné vyhlásenie, v ktorom je colným orgánom potvrdený výstup tovaru z územia EÚ, alebo
  • iné dôkazy podľa osobitného predpisu, ak ide o podanie ústneho colného vyhlásenia o vývoze tovaru alebo vykonanie úkonu považovaného za colné vyhlásenie (doklad o zaplatení, exemplár príjemcom potvrdeného dodacieho listu a iné).

-BS-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...