Koniec platnosti certifikátov k e-podpisu k 31.12.2022

Ako Ministerstvo vnútra avizovalo už v roku 2021, k 31.12.2022 končí platnosť certifikátov k e-podpisom. Držitelia občianskych preukazov, vydaných do júna 2021, budú musieť požiadať o ich výmenu k 1. januáru 2023. Musia tak učiniť v prípade, ak používajú občiansky preukaz na elektronické podpisovanie dokumentov a to na ktoromkoľvek oddelení dokladov.

Ostatní držitelia občianskych preukazov ich budú môcť využívať aj naďalej. Používatelia certifikátov k e-podpisu budú včas upozornení na potrebu výmeny občianskeho preukazu prostredníctvom e-schránok. Platnosť certifikátov v čipe občianskeho preukazu si môžu držitelia skontrolovať v aplikácii eID klient – „Nastavenia-certifikáty“. Následne musia požiadať o vydanie nového kvalifikovaného certifikátu, buď osobne na oddelení dokladov ihneď pri prevzatí nového dokladu, alebo neskôr online z domu prostredníctvom aplikácie eID klient.

Ministerstvo vnútra uvádza,že certifikáty potrebné k elektronickému podpisovaniu dokumentov nie sú povinnou súčasťou občianskych preukazov. Občianske preukazy slúžia predovšetkým na preukazovanie totožnosti, štátneho občianstva SR a ďalších údajov na nich uvedených. O doklad nebude možné požiadať elektronickou cestou, keďže výmena OP z dôvodu neplatných certifikátov nie je uzákonená. Elektronicky možno požiadať o OP len pri zmene trvalého pobytu alebo pri skončení časovej platnosti OP, a to za predpokladu, že podoba tváre a podpis žiadateľa nie sú v informačných systémoch evidované dlhšie ako 5 rokov.“

-bs-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...