Lehotu na úhradu poistného za jún 2020 si môžu zamestnávatelia a SZČO predĺžiť do 31. decembra 2020.

Táto možnosť sa týka tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí za mesiac jún 2020 vykazujú pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo pokles čistého obratu o 40 % a viac. Predĺženie lehoty na zaplatenie poistného za jún 2020 až do 31. decembra 2020 je určené pre povinne poistené SZČO a zamestnávateľov za časť poistného za zamestnávateľa.

Pokles tržieb sa určí podľa toho či odvádzateľ v roku 2019 vykonával alebo nevykonával činnosť:

  1. na porovnanie sa vezmú tržby za mesiac jún 2019, alebo ak vykonával činnosť celý rok, potom sa tržby za máj 2020 porovnávajú s priemernými mesačnými tržbami za rok 2019,
  2. ak činnosť neprebiehala v danom mesiaci roku 2019, za porovnávajúce obdobie sa zoberie február 2020.

Pokles obratu je možné oznámiť prostredníctvom elektronického formulára čestného vyhlásenia, alebo zaslaním listinnej podoby formulára.

Okrem aktuálnych informácií vám ponúkame komplexné služby pre podnikateľov, z ktorých spomenieme napríklad odborné daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva alebo založenie s.r.o. Neváhajte a zverte svoje účtovníctvo do profesionálnych rúk.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...