Odpočítateľné položky od základu dane pre fyzické osoby na rok 2019

Daňovníci si môžu znížiť daň z príjmov uplatnením odpočítateľných položiek zo základu dane. Ide o nezdaniteľné časti základu dane, ktoré predstavujú daňové zvýhodnenie, o ktoré si daňovník môže znížiť základ dane v príslušnom zdaňovacom období. Výsledkom uplatnenia nezdaniteľných častí základu dane je teda nižšia daň z príjmov.

Daňovník si v roku 2019 v súlade s § 11 ZDP môže znížiť základ dane o nasledovné nezdaniteľné časti základu dane:

  • na daňovníka (3.937,35 €/ročne, 328,11 €/mesačne) – výška nezdaniteľnej časti sa kráti v závislosti od výšky základu dane z príjmov daňovníka;
  • na manželku/manžela (3.937,35 €/ročne) – uplatnenie sa vzťahuje na podmienky stanovené zákonom, výška nezdaniteľnej časti sa taktiež kráti a to v závislosti od základu dane a vlastného príjmu manželky/manžela;
  • príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie – III. pilier (180 €/ročne) – tieto príspevky je možné odpočítať od základu dane vo výške, v akej boli v zdaňovacom období preukázateľne zaplatené, najviac však do výšky 180 € za rok, zákon taktiež stanovuje podmienky pre uplatnenie;
  • úhradu kúpeľnej starostlivosti (50 €/ročne) – ide o možnosť odpočítať preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami vynaložené v príslušnom zdaňovacom období v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach, ktoré majú oficiálne povolenie na kúpeľnú starostlivosť podľa zákona č.538/2005 Z.z.

Okrem vyššie uvedených nezdaniteľných častí základu dane si môže daňovník v roku 2019 znížiť daň v súlade s § 33 a § 33a ZDP:

  • o daňový bonus na vyživované dieťa (266,04 €/ročne, 22,17 €/mesačne), s platnosťou od 01.04.2019 sa zvyšuje daňový bonus pre deti do 6 rokov na dvojnásobok (44,34 €/mesačne), uplatnenie sa vzťahuje na podmienky stanovené zákonom;
  • o daňový bonus na zaplatené úroky na bývanie (400 €/ročne) – daňovník si môže uplatniť v daňovom priznaní pomernú časť daňového bonusu na zaplatené úroky vo výške 50 % zo zaplatených úrokov pri úveroch na bývanie pre mladých v príslušnom roku, najviac však 400 € ročne.

Neváhajte a prezrite si našu ponuku kvalitných služieb pre podnikateľov. Náš tím v EASY START je tvorený zo skúsených odborníkov, ktorí zefektívnia vaše podnikanie. Či už potrebujete daňové poradenstvo, mzdové služby alebo vedenie účtovníctva, sme vám plne k dispozícií.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...