Platené voľno v prípade úmrtia rodinného príslušníka?

platené voľno ilustračné fotoNárok na pracovné voľno s náhradou mzdy vzniká zamestnancovi aj v prípade úmrtia rodinného príslušníka, avšak počet dní plateného voľna závisí od príbuzenského vzťahu k zosnulému.

V prípade úmrtia manžela alebo manželky a dieťaťa vzniká zamestnancovi nárok na dva dni plateného voľna a ďalší deň ak sa zúčastní pohrebu.

V prípade úmrtia rodiča zamestnanca, manželovho alebo manželkinho rodiča, vzniká nárok na jeden deň voľna a ďalší deň, ak pohreb obstaráva zamestnanec.

Nárok na najviac jeden deň voľna vzniká, ak zosnulým je vnuk, prarodič, prarodič manžela alebo manželky a ak je zosnulým osoba, ktorá žila so zamestnancom v spoločnej domácnosti v čase jej úmrtia. Aj v tomto prípade platí, že nárok na ďalší deň voľna vzniká, ak pohreb obstaráva zamestnanec.

(KP)

Zamestnávateľ však bude vyžadovať potvrdenie o pohrebe, napr. od pohrebného ústavu alebo jeho prevádzkovateľa.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...