Pracuj, zmeň svoj život!

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny od 20.7.2020 spustilo nový projekt, v ktorom chce podporiť zamestnanosť, nakoľko počet evidovaných nezamestnaných v dôsledku korona krízy stúpol. Zo štátneho rozpočtu je na tento účel spolu vyčlenených 110 mil. eur, ktoré plánujú prerozdeliť medzi 32 000 nezamestnaných. Príspevky sú rozdelené do 3 skupín – SZČO, sociálne služby a zamestnávatelia, ku ktorým je v prvej fáze je na tento účel pridelených 43 mil. eur.

Podmienky projektu:

  1. Nezamestnaný musí byť v evidencii najmenej jeden mesiac,
  2. Žiadosť možno podať do 4.12.2020,
  3. Pracovné miesto musí byť vytvorené do 1.1.2021.
KategóriaRozpočetMaximálny príspevok
SZČO17 mil. eur5 600 eur
Sociálne služby16 mil. eur1 366,59 eur
Zamestnávatelia10 mil. eur949,42 eur/1 222,74 eur
  1. SZČO

Nezamestnaní, ktorí sa rozhodnú prevádzkovať SZČ a založia si ju podľa živnostenského zákona môžu požiadať o tento príspevok, no podmienkou je nepretržité prevádzkovanie živnosti počas najmenej 2 rokov.

Postup na získanie príspevku:

  1. Podanie písomnej žiadosti,
  2. Preukázanie podnikateľského zámeru a kalkulácia nákladov.

Po získaní príspevku:

  1. Príjemca po prvom roku podnikania preložiť doklad o prevádzkovaní SZČ,
  2. Mesiac pred skončením povinnej doby trvania predloží doklady o použití príspevku spolu s dokladom o prevádzkovaní SZČ.

V prípade skončenia SZČ pred uplynutím lehoty musí vrátiť alikvotnú časť príspevku.

2. Sociálne služby

V tomto prípade dostane registrovaný poskytovateľ sociálnych služieb príspevok na úhradu 95 % celkovej ceny práce zamestnanca za 9 mesiacov, ktorého aspoň na 9 mesiacov zamestná a predtým bol evidovaný ako nezamestnaný.

3. Zamestnávatelia

Na rozdiel od sociálnych služieb sú 2 možnosti:

  1. Zamestnávateľ sa rozhodne zamestnať evidovaného nezamestnaného len po dobu 6 mesiacov a následne pracovný pomer bude ukončený, kde príspevok na celkovú cenu práce za 6 mesiacov je 66 %.
  2. Zamestnávateľ sa rozhodne zamestnať evidovaného nezamestnaného aspoň 9 mesiacov, kedy dostane príspevok vo výške 85 % celkovej ceny práce zamestnanca za 6 mesiacov.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...