Predlžujú sa termíny na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Právnické osoby  podľa §2 ods.3 Zákona č.530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú povinné  do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis údajov o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra.

Podľa  predpisu č. 311/2019 Z.z. s účinnosťou od 01. novembra 2019, ak nie je ďalej ustanovené inak,  návrh na tento zápis musí registrovaný súd vybaviť do 30. júna 2020.

Ak je po podaní návrhu  na zápis konečného užívateľa výhod podaný ďalší návrh na zápis týkajúci sa tej istej osoby / akákoľvek zmena, doplnenie do OR/, oba návrhy týkajúce sa tej istej osoby vybaví  registrovaný súd naraz v lehote podľa §8 ods.1 a §13 ods.3 , t.j. v lehotách doteraz platných, do 2 pracovných dní od doručenia druhého návrhu a v prípade cezhraničného zlúčenia v lehote do 21 dní od podania druhého návrhu.

Okrem aktuálnych informácií a noviniek vám ponúkame komplexné služby pre podnikateľov, ako napríklad mzdové účtovníctvo alebo daňové poradenstvo.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...