Sadzby dane z príjmu fyzických osôb na rok 2022

V roku 2022 sú v platnosti tieto druhy sadzieb dane (ďalej len „SD“) z príjmov fyzických osôb:

  1. 15 % SD pre fyzické osoby (podnikatelia a iné SZČO) pri zdaniteľnom príjme neprevyšujúcom hranicu 49 790,00 EUR,
  2. 19 % SD, na ktorú majú nárok fyzické osoby pri základe dane rovnom, avšak nie vyššom ako 38 553,01 EUR. Predmetná hranica je vypočítaná ako 176,8-násobok sumy platného životného minima,
  3. 25 % SD, ktorú uplatní fyzická osoba pri základe dane vyššom ako 38 553,01 EUR.

SD bodu 2 a 3 uplatní daňovník zo súčtu základov dane:

  • zo závislej činnosti (§5),
  • pri príjme z prenájmu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 3),
  • pri príjme z použitia umeleckého diela a výkonu (§ 6 ods. 4),
  • z ostatných príjmov (§ 8).

-jk-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...