Zmeny v registri Účtovných závierok (ďalej len „UZ“) od 1.1.2022

Zmeny sa týkajú troch oblastí:

  1. Doplnenie organizácií vo verejnej časti registra UZ

Verejná časť registra UZ bude doplnená o dokumentáciu pozemkových spoločenstiev, neziskových (mimovládnych) organizácií, akými sú napr. občianske združenia.

Neverejná časť bude obsahovať dokumenty:

  1. fyzických osôb, ktoré sú účtovnou jednotkou,
  2. organizačných zložiek zahraničných osôb.

2. Špecifikácia obsahu výročnej správy pre neziskové organizácie

Súčasťou výročnej správy neziskových organizáci s povinnosťou overenia UZ audítorom z dôvodu príjmu z podielu zaplatenej dane nad 35 000 € budú:

  1. účtovná závierka,
  2. správa audítora,
  3. zoznam uskutočnených projektov,
  4. druhové členenie nákladov (výdavkov), výnosov (príjmov).

3. Zjednotenie podoby vkladaných dokumentov v registri UZ

Účtovné dokumenty sa do registra budú vkladať len v elektronickej podobe v dvojitej forme:

  1. účtovné dokumenty vytvorené vo forme elektronickej prílohy,
  2. štruktúrovaný formulár vydaný Finančnou správou SR.[1] 

-JK-


[1] Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z., § 20 ods. 16

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...