Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Cenník služieb

Na základe zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z. právne služby niesu priamo poskytované našou spoločnosťou, ale prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie. Táto služba Vám bude poskytnutá a faktúra za služby Vám bude vystavená priamo advokátskou kanceláriou, nie našou spoločnosťou. Ceny uvedené na našej stránke sú stanovené samotným advokátom a sú konečné. Naša spoločnosť rieši len súčinnosť.

Zakladanie spoločností

Založenie s.r.o.

369 €

Založenie a.s.

1 699 €

Založenie org. zložky
právnickej osoby

769 €

Predaj spoločností

Predaj "ready made" s.r.o.
neplatiteľ DPH

669 €

Predaj "ready made" s.r.o.
platiteľ DPH

od 1 999 €

Predaj spoločností s históriou
platcov i neplatcov DPH

od 2 500 €

Daňové poradenstvo

Daňové poradenstvo

od 80 € hod.

Register partnerov verejného sektora

od 300 €

Právne služby

Názov služby Cena  
Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu 135 € Mám záujem
Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu 135 € Mám záujem
Zmena obchodného mena 135 € Mám záujem
Zmena trvalého pobytu konateľa, spoločníka, prokuristu 135 € Mám záujem
Zmena základného imania na Eurá 135 € Mám záujem
Zmena sídla spoločnosti 135 € Mám záujem
Zvýšenie, splatenie základného imania 135 € Mám záujem
Zníženie základného imania 276 € Mám záujem
Zmena resp. rozšírenie predmetov podnikania 145 € Mám záujem
Zmena spoločníka 156 € Mám záujem
Zmena výšky obchodného podielu spoločníka 156 € Mám záujem
Zápis záložného práva na obchodný podiel spoločníka 135 € Mám záujem
Zápis viacerých zmien jedným návrhom - súčasne 202 € Mám záujem
Zmena v org. zložke právnickej osoby 135 € Mám záujem
Zmena (sídla, obchodného mena, členov predstavenstva ,...) v a.s. 429 € Mám záujem
Likvidácia s.r.o. a jej výmaz z Obchodného registra 899 € Mám záujem
Zlúčenie obchodných spoločností 899 € Mám záujem

Virtuálne sídlo

Cenník Virtuálneho sídla

 

   

 • Aktivačný poplatok 40 €
 • Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
 • Označenie poštovej schránky
 • Preberanie a úschova poštových zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
 • Evidencia doručených zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
 • E-mailová notifikácia o prijatej zásielke (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
 • Preposielanie zásielok v SR (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[2]
 • Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[3]
 • Skenovanie zásielok a zasielanie emailom (limit 20 prijatých zásielok mesačne)

Optimum

22 € / mesiac

 • Aktivačný poplatok 40 €
 • Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
 • Označenie poštovej schránky
 • Preberanie a úschova poštových zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
 • Evidencia doručených zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
 • E-mailová notifikácia o prijatej zásielke (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
 • Preposielanie zásielok v SR (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[2] 1x mesačne
 • Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[3]
 • Skenovanie zásielok a zasielanie emailom (limit 20 prijatých zásielok mesačne) 2x mesačne

Premium

44 € / mesiac

 • Aktivačný poplatok 40 €
 • Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
 • Označenie poštovej schránky
 • Preberanie a úschova poštových zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
 • Evidencia doručených zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
 • E-mailová notifikácia o prijatej zásielke (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
 • Preposielanie zásielok v SR (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[2] 1x mesačne
 • Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[3] 1x mesačne
 • Skenovanie zásielok a zasielanie emailom (limit 20 prijatých zásielok mesačne) neobmedzene

External[1]

66 € / mesiac

 • Aktivačný poplatok 40 €
 • Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
 • Označenie poštovej schránky
 • Preberanie a úschova poštových zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
 • Evidencia doručených zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
 • E-mailová notifikácia o prijatej zásielke (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
 • Preposielanie zásielok v SR (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[2] 1x mesačne
 • Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[3] 1x mesačne
 • Skenovanie zásielok a zasielanie emailom (limit 20 prijatých zásielok mesačne) neobmedzene

Cenník doplnkových služieb Virtuálneho sídla

Názov služby Cena
Skenovanie zásielky - Ihneď na požiadanie klienta 1 € / zásielka
Preberanie a úschova poštových zásielok (nad rámec paušálu) 0,15 € / zásielka
Preposlanie zásielok poštou v rámci SR (nad rámec paušálu) 1,00 € + refakturácia ceny poštovného
Preposlanie zásielok mimo SR vrámci EÚ (nad rámec paušálu) 1,00 € + refakturácia ceny poštovného
Prenájom zasadacej miestnosti - minimálne 1 hodina 25 € / hodina
Asistentské práce (1 osoba) 20 € / hodina
Tlač / kopírovanie / skenovanie 0,25 € / strana
Káva, čaj, minerálka, džus ( podľa ponuky) 1,50 € / ks

[1] Pre vylúčenie všetkých pochybností, klientom, pre ktorých poskytovateľ nezabezpečuje vedenie účtovníctva, ponúkame iba službu „EXTERNAL“.
[2] Služba neobsahuje cenu poštovného za preposlanie zásielok, cena poštovného bude refaktúrovaná Klientovi na základe potvrdenia o uhradení poštovného.
[3] Služba neobsahuje cenu poštovného za preposlanie zásielok, cena poštovného bude refaktúrovaná Klientovi na základe potvrdenia o uhradení poštovného.

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo
ŠTART

19 € / mes.

 • 10 účtovných položiek
 • počas prvého roka spoločnosti
 • -


 • -

 • -
 • -

Podvojné účtovníctvo
MIKRO

99 € / mes.

 • 70 účtovných položiek
 • mzdová agenda pre 1 zamestnanca
 • účtovné poradenstvo týkajúce sa dodaných dokladov
 • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
 • -
 • -

Podvojné účtovníctvo
MINI

159 € / mes.

 • 125 účtovných položiek
 • mzdová agenda pre 1 zamestnanca
 • účtovné poradenstvo týkajúce sa dodaných dokladov
 • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
 • vypracovanie DPH
 • mesačný reporting

Podvojné účtovníctvo
ŠTANDARD

319 € / mes.

 • 250 účtovných položiek
 • mzdová agenda pre 3 zamestnancov
 • účtovné poradenstvo


 • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
 • vypracovanie DPH
 • mesačný reporting

Podvojné účtovníctvo
MAXI

599 € / mes.

 • 500 účtovných položiek
 • mzdová agenda pre 5 zamestnancov
 • účtovné poradenstvo


 • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
 • vypracovanie DPH
 • mesačný reporting

Jednoduché účtovníctvo

Paušálne výdavky

99 € / rok

 • účtovné poradenstvo
 • účtovná závierka a daňové priznanie v cene
 • -
 • -

 • -

 • -
 • -

Jednoduché účtovníctvo
ŠTART

33 € / mes.

 • preukázateľne vynaložené náklady
 • 100 účtovných položiek / rok

 • účtovné poradenstvo
 • účtovná závierka a daňové priznanie v cene
 • -
 • -
 • -

Jednoduché účtovníctvo
ŠTANDARD

66 € / mes.

 • preukázateľne vynaložené náklady
 • 100 účtovných položiek / kvartál
 • účtovné poradenstvo
 • účtovná závierka a daňové priznanie v cene
 • mzdová agenda pre 2 zamestnancov
 • kvartálny reporting
 • -

Jednoduché účtovníctvo
ŠTANDARD DPH

88 € / mes.

 • preukázateľne vynaložené náklady
 • 100 účtovných položiek / kvartál
 • účtovné poradenstvo
 • účtovná závierka a daňové priznanie v cene
 • mzdová agenda pre 2 zamestnancov
 • kvartálny reporting
 • vypracovanie DPH

Jednoduché účtovníctvo
MAXI

99 € / mes.

 • preukázateľne vynaložené náklady
 • 150 účtovných položiek / kvartál
 • účtovné poradenstvo
 • účtovná závierka a daňové priznanie v cene
 • mzdová agenda pre 5 zamestnancov
 • mesačný reporting
 • vypracovanie DPH

Mzdy a Personalistika

Názov služby Cena za spracovanie mzdy za 1 zamestnanca
MZDY I (1-15 zamestnancov) 15,00 € Mám záujem
MZDY II (16-50 zamestnancov) 12,50 € Mám záujem
MZDY III (21-30 zamestnancov) 10,00 € Mám záujem
MZDY IV (31-40 zamestnancov) 9,00 € Mám záujem
MZDY V (41-50 zamestnancov) 8,00 € Mám záujem
MZDY VI (51-100 zamestnancov) 7,00 € Mám záujem
MZDY VII (100 a viac zamestnancov) Individuálne Mám záujem

Služby, ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej cene za spracovanie mzdovej agendy - fakturované pevnou sadzbou / hodinovou sadzbou podľa skutočne odpracovanej doby:

Názov služby Čas Cena
Zriadenie el. komunikácie na DU – príprava splnomocnenia, zriadenie autorizácie cca 1 hodina 38 €
Registrácia zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti – príprava a podanie prihlášky cca ½ hodina 38 €
Registrácia zamestnávateľa - prihláška respektíve odhláška zamestnávateľa SP, ZP cca 1 hodina 38 € / hodina
Zriadenie el. prístupov zamestnávateľa na SP, ZP – zriadenie el. pobočiek (zákonná povinnosť komunikovať elektronicky) cca 1-2 hodiny 100 €
Osobné doručenie – prihláška, odhláška, mesačný výkaz do poisťovní, v prípade ak ešte nie je zriadená elektronická podateľňa cca 1-2 hodiny 38 € / hodina
Registrácia nového zamestnanca – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, registrácia do mzdového programu cca ½ hodina 38 € / hodina
Registrácia nového zamestnanca /cudzinec/ – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, zaslanie informačnej karty na ÚPSVaR cca 1 hodina 38 € / hodina
Pracovná zmluva – príprava alebo kontrola cca 1 hodina 38 € / hodina
Osobné doručovanie dokumentov – PN, OČR, materskej do SP cca 1 hodina 38 € / hodina
Ukončenie PP zamestnanca – odhlásenie zo SP a ZP, príprava mzdového listu, ELDP, zápočtového listu cca ½ hodina 38 € / hodina
Dohodári študenti – prehlasovanie v SP s alebo bez dôchodkového poistenia – závisí od výšky príjmu v danom mesiaci cca 10 minút 38 € / hodina
Rozúčtovanie miezd na strediská podľa požiadaviek klienta podľa skutočne odpracovanej doby, závisí od náročnosti a počtu zamestnancov 38 € / hodina
Opravy miezd, chýb spracovaných výkazov – chyba klienta - 38 € / hodina
Výpočet nároku na stravné lístky pre zamestnancov, objednávanie stravných lístkov, objednávanie stravovacích kariet - 38 € / hodina
Rozposielanie výplatných pások zamestnancom – emailom - 38 € / hodina
Hlásenie o vyúčtovaní dane – spracovanie a podanie na DU cca ½ hodina 38 €
Ročné zúčtovanie dane /RZD/ zamestnanca, potvrdenie o zaplatení dane, žiadosť o RZD na základe kompletne dodaných podkladov cca 30 minút / zamestnanec 15 € / zamestnanec
Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – spracovanie a zaslanie emailom - 5 € / zamestnanec
Exekúcie – komunikácia s exekútormi, výpočet zrážok zo mzdy cca 1 hodina 38 € / hodina
Príprava potvrdení pre banky, štátne inštitúcie pre klienta cca 1 hodina 38 € / hodina
Mzdové poradenstvo – email, telefón, osobne - 38 € / hodina
Iné vyššie neuvedené - 38 € / hodina

Všetky ceny uvedené v cenníku sú bez DPH.

V cenách našich služieb nie sú zahrnuté administratívne poplatky a kolky.

Máte záujem o naše služby?
Dohodnite si stretnutie!