Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Cenník služieb

Na základe zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z. právne služby niesu priamo poskytované našou spoločnosťou, ale prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie. Táto služba Vám bude poskytnutá a faktúra za služby Vám bude vystavená priamo advokátskou kanceláriou, nie našou spoločnosťou. Ceny uvedené na našej stránke sú stanovené samotným advokátom a sú konečné. Naša spoločnosť rieši len súčinnosť.

Zakladanie spoločností

Založenie s.r.o.

249 €

  Založenie a.s.

  1 399 €

   Založenie org. zložky
   právnickej osoby

   699 €

    Predaj spoločností

    Predaj "ready made" s.r.o.
    neplatiteľ DPH

    669 €

     Predaj "ready made" s.r.o.
     platiteľ DPH

     od 1 999 €

      Predaj spoločností s históriou
      platcov i neplatcov DPH

      od 2 500 €

       Daňové poradenstvo

       Daňové poradenstvo

       od 80 € hod.

        Register partnerov verejného sektora

        od 449 €

         Právne služby

         Názov služby Cena  
         Vymenovanie alebo odvolanie konateľa, prokuristu 118 €Mám záujem
         Zmena spôsobu konania konateľa, prokuristu 118 €Mám záujem
         Zmena obchodného mena 118 €Mám záujem
         Zmena trvalého pobytu konateľa, spoločníka, prokuristu 118 €Mám záujem
         Zmena základného imania na Eurá 118 €Mám záujem
         Zmena sídla spoločnosti 118 €Mám záujem
         Zvýšenie, splatenie základného imania 118 €Mám záujem
         Zníženie základného imania 259 €Mám záujem
         Zmena resp. rozšírenie predmetov podnikania 128 €Mám záujem
         Zmena spoločníka 139 €Mám záujem
         Zmena výšky obchodného podielu spoločníka 139 €Mám záujem
         Zápis záložného práva na obchodný podiel spoločníka 118 €Mám záujem
         Zápis viacerých zmien jedným návrhom - súčasne 169 €Mám záujem
         Zmena v org. zložke právnickej osoby 118 €Mám záujem
         Zmena (sídla, obchodného mena, členov predstavenstva ,...) v a.s. 399 €Mám záujem
         Likvidácia s.r.o. a jej výmaz z Obchodného registra 699 €Mám záujem
         Zlúčenie obchodných spoločností 669 €Mám záujem

         Virtuálne sídlo

         Cenník Virtuálneho sídla

          

            

         • Aktivačný poplatok 40 €
         • Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
         • Označenie poštovej schránky
         • Preberanie a úschova poštových zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
         • Evidencia doručených zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
         • E-mailová notifikácia o prijatej zásielke (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
         • Preposielanie zásielok v SR (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[2]
         • Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[3]
         • Skenovanie zásielok a zasielanie emailom (limit 20 prijatých zásielok mesačne)

         Optimum

         22 € / mesiac

         • Aktivačný poplatok 40 €
         • Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
         • Označenie poštovej schránky
         • Preberanie a úschova poštových zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
         • Evidencia doručených zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
         • E-mailová notifikácia o prijatej zásielke (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
         • Preposielanie zásielok v SR (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[2] 1x mesačne
         • Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[3]
         • Skenovanie zásielok a zasielanie emailom (limit 20 prijatých zásielok mesačne) 2x mesačne

         Premium

         44 € / mesiac

         • Aktivačný poplatok 40 €
         • Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
         • Označenie poštovej schránky
         • Preberanie a úschova poštových zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
         • Evidencia doručených zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
         • E-mailová notifikácia o prijatej zásielke (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
         • Preposielanie zásielok v SR (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[2] 1x mesačne
         • Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[3] 1x mesačne
         • Skenovanie zásielok a zasielanie emailom (limit 20 prijatých zásielok mesačne) neobmedzene

         External[1]

         66 € / mesiac

         • Aktivačný poplatok 40 €
         • Súhlas so zriadením sídla spoločnosti
         • Označenie poštovej schránky
         • Preberanie a úschova poštových zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
         • Evidencia doručených zásielok (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
         • E-mailová notifikácia o prijatej zásielke (limit 20 prijatých zásielok mesačne)
         • Preposielanie zásielok v SR (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[2] 1x mesačne
         • Preposielanie zásielok mimo SR vrámci EÚ (limit 20 prijatých zásielok mesačne)[3] 1x mesačne
         • Skenovanie zásielok a zasielanie emailom (limit 20 prijatých zásielok mesačne) neobmedzene

         Cenník doplnkových služieb Virtuálneho sídla

         Názov služby Cena
         Skenovanie zásielky - Ihneď na požiadanie klienta 1 € / zásielka
         Preberanie a úschova poštových zásielok (nad rámec paušálu) 0,15 € / zásielka
         Preposlanie zásielok poštou v rámci SR (nad rámec paušálu) 1,00 € + refakturácia ceny poštovného
         Preposlanie zásielok mimo SR vrámci EÚ (nad rámec paušálu) 1,00 € + refakturácia ceny poštovného
         Prenájom zasadacej miestnosti - minimálne 1 hodina 25 € / hodina
         Asistentské práce (1 osoba) 20 € / hodina
         Tlač / kopírovanie / skenovanie 0,25 € / strana
         Káva, čaj, minerálka, džus ( podľa ponuky) 1,50 € / ks

         [1] Pre vylúčenie všetkých pochybností, klientom, pre ktorých poskytovateľ nezabezpečuje vedenie účtovníctva, ponúkame iba službu „EXTERNAL“.
         [2] Služba neobsahuje cenu poštovného za preposlanie zásielok, cena poštovného bude refaktúrovaná Klientovi na základe potvrdenia o uhradení poštovného.
         [3] Služba neobsahuje cenu poštovného za preposlanie zásielok, cena poštovného bude refaktúrovaná Klientovi na základe potvrdenia o uhradení poštovného.

         Podvojné účtovníctvo

         Podvojné účtovníctvo
         ŠTART

         19 € / mes.

         • 10 účtovných položiek
         • počas prvého roka spoločnosti
         • -


         • -

         • -
         • -

         Podvojné účtovníctvo
         MIKRO

         99 € / mes.

         • 70 účtovných položiek
         • mzdová agenda pre 1 zamestnanca
         • účtovné poradenstvo týkajúce sa dodaných dokladov
         • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
         • -
         • -

         Podvojné účtovníctvo
         MINI

         159 € / mes.

         • 125 účtovných položiek
         • mzdová agenda pre 1 zamestnanca
         • účtovné poradenstvo týkajúce sa dodaných dokladov
         • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
         • vypracovanie DPH
         • mesačný reporting

         Podvojné účtovníctvo
         ŠTANDARD

         319 € / mes.

         • 250 účtovných položiek
         • mzdová agenda pre 3 zamestnancov
         • účtovné poradenstvo


         • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
         • vypracovanie DPH
         • mesačný reporting

         Podvojné účtovníctvo
         MAXI

         599 € / mes.

         • 500 účtovných položiek
         • mzdová agenda pre 5 zamestnancov
         • účtovné poradenstvo


         • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
         • vypracovanie DPH
         • mesačný reporting

         Jednoduché účtovníctvo

         Paušálne výdavky

         99 € / rok

         • účtovné poradenstvo
         • účtovná závierka a daňové priznanie v cene
         • -
         • -

         • -

         • -
         • -

         Jednoduché účtovníctvo
         ŠTART

         33 € / mes.

         • preukázateľne vynaložené náklady
         • 100 účtovných položiek / rok

         • účtovné poradenstvo
         • účtovná závierka a daňové priznanie v cene
         • -
         • -
         • -

         Jednoduché účtovníctvo
         ŠTANDARD

         66 € / mes.

         • preukázateľne vynaložené náklady
         • 100 účtovných položiek / kvartál
         • účtovné poradenstvo
         • účtovná závierka a daňové priznanie v cene
         • mzdová agenda pre 2 zamestnancov
         • kvartálny reporting
         • -

         Jednoduché účtovníctvo
         ŠTANDARD DPH

         88 € / mes.

         • preukázateľne vynaložené náklady
         • 100 účtovných položiek / kvartál
         • účtovné poradenstvo
         • účtovná závierka a daňové priznanie v cene
         • mzdová agenda pre 2 zamestnancov
         • kvartálny reporting
         • vypracovanie DPH

         Jednoduché účtovníctvo
         MAXI

         99 € / mes.

         • preukázateľne vynaložené náklady
         • 150 účtovných položiek / kvartál
         • účtovné poradenstvo
         • účtovná závierka a daňové priznanie v cene
         • mzdová agenda pre 5 zamestnancov
         • mesačný reporting
         • vypracovanie DPH

         Mzdy a Personalistika

         Názov službyCena za spracovanie mzdy za 1 zamestnanca
         MZDY I (1-15 zamestnancov)15,00 €Mám záujem
         MZDY II (16-50 zamestnancov)12,50 €Mám záujem
         MZDY III (21-30 zamestnancov)10,00 €Mám záujem
         MZDY IV (31-40 zamestnancov)9,00 €Mám záujem
         MZDY V (41-50 zamestnancov)8,00 €Mám záujem
         MZDY VI (51-100 zamestnancov)7,00 €Mám záujem
         MZDY VII (100 a viac zamestnancov)IndividuálneMám záujem

         Služby, ktoré nie sú zahrnuté v paušálnej cene za spracovanie mzdovej agendy - fakturované pevnou sadzbou / hodinovou sadzbou podľa skutočne odpracovanej doby:

         Názov službyČasCena
         Zriadenie el. komunikácie na DU – príprava splnomocnenia, zriadenie autorizáciecca 1 hodina38 €
         Registrácia zamestnávateľa na daň zo závislej činnosti – príprava a podanie prihláškycca ½ hodina38 €
         Registrácia zamestnávateľa - prihláška respektíve odhláška zamestnávateľa SP, ZPcca 1 hodina38 € / hodina
         Zriadenie el. prístupov zamestnávateľa na SP, ZP – zriadenie el. pobočiek (zákonná povinnosť komunikovať elektronicky)cca 1-2 hodiny100 €
         Osobné doručenie – prihláška, odhláška, mesačný výkaz do poisťovní, v prípade ak ešte nie je zriadená elektronická podateľňacca 1-2 hodiny38 € / hodina
         Registrácia nového zamestnanca – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, registrácia do mzdového programucca ½ hodina38 € / hodina
         Registrácia nového zamestnanca /cudzinec/ – prihlásenie do SP a ZP, príprava vyhlásenia na daň, zaslanie informačnej karty na ÚPSVaRcca 1 hodina38 € / hodina
         Pracovná zmluva – príprava alebo kontrolacca 1 hodina38 € / hodina
         Osobné doručovanie dokumentov – PN, OČR, materskej do SPcca 1 hodina38 € / hodina
         Ukončenie PP zamestnanca – odhlásenie zo SP a ZP, príprava mzdového listu, ELDP, zápočtového listucca ½ hodina38 € / hodina
         Dohodári študenti – prehlasovanie v SP s alebo bez dôchodkového poistenia – závisí od výšky príjmu v danom mesiacicca 10 minút38 € / hodina
         Rozúčtovanie miezd na strediská podľa požiadaviek klientapodľa skutočne odpracovanej doby, závisí od náročnosti a počtu zamestnancov38 € / hodina
         Opravy miezd, chýb spracovaných výkazov – chyba klienta-38 € / hodina
         Výpočet nároku na stravné lístky pre zamestnancov, objednávanie stravných lístkov, objednávanie stravovacích kariet-38 € / hodina
         Rozposielanie výplatných pások zamestnancom – emailom-38 € / hodina
         Hlásenie o vyúčtovaní dane – spracovanie a podanie na DUcca ½ hodina38 €
         Ročné zúčtovanie dane /RZD/ zamestnanca, potvrdenie o zaplatení dane, žiadosť o RZD na základe kompletne dodaných podkladovcca 30 minút / zamestnanec15 € / zamestnanec
         Potvrdenie o zdaniteľnom príjme – spracovanie a zaslanie emailom-5 € / zamestnanec
         Exekúcie – komunikácia s exekútormi, výpočet zrážok zo mzdycca 1 hodina38 € / hodina
         Príprava potvrdení pre banky, štátne inštitúcie pre klientacca 1 hodina38 € / hodina
         Mzdové poradenstvo – email, telefón, osobne-38 € / hodina
         Iné vyššie neuvedené-38 € / hodina

         Všetky ceny uvedené v cenníku sú bez DPH.

         V cenách našich služieb nie sú zahrnuté administratívne poplatky a kolky.

         Máte záujem o naše služby?
         Dohodnite si stretnutie!