Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Podvojné účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo – kompletná služba na kľúč už od 19 € mesačne !

Podvojné účtovníctvo sa týka všetkých spoločností, ktoré sú zapísané v OR SR. Väčšina spoločností prenecháva vedenie svojho účtovníctva na externú daňovo-účtovnícku firmu, aby sa mohla naplno venovať svojmu podnikaniu. Podvojné účtovníctvo samozrejme nechýba ani v našej ponuke služieb a zaujímavá je aj naša cena podvojného účtovníctva. Ak ste si doteraz riešili podvojné účtovníctvo sami, alebo nie ste so súčasným účtovníkom spokojní, neváhajte sa obrátiť na nás. Garantujeme vám, že svoje rozhodnutie nebudete ľutovať. Okrem podvojného účtovníctva v našej ponuke nájdete aj jednoduché či mzdové účtovníctvo, ale aj ďalšie služby, ako napríklad daňové poradenstvozaloženie či likvidáciu s.r.o.

Vedenie podvojného účtovníctva s cieľom poskytnúť verný a pravdivý obraz o finančnej situácii účtovnej jednotky predstavuje splnenie si zákonnej povinnosti v intenciách príslušnej účtovnej legislatívy.

Našim cieľom je ale oveľa viac: spraviť pre Vás z účtovníctva nástroj riadenia Vašej spoločnosti.

Prostredníctvom stále aktuálnej účtovnej evidencie, online prístupu ku Vašim údajom (aj s možnosťou aktívneho využívania softvéru – napr. za účelom vystavovania odberateľských faktúr, riadenia skladovej evidencie), zasielaných mesačných reportov ako aj ďalších podporných nástrojov budete mať neustále prehľad o výkonnosti Vašej spoločnosti i ďalších dôležitých údajoch pre Vaše každodenné rozhodovanie.

Našou snahou je spraviť pre Vás účtovníctvo čitateľným a zrozumiteľným, uľahčiť Vaše plánovanie a rozhodovanie, prispieť k efektívnej kontrole (využívania) majetku, a spojením Vášho poznania spoločnosti a nášho aktívneho prístupu aj optimalizovať Vaše daňové zaťaženie.

Podvojné účtovníctvo od EASY START zahŕňa najmä:

komplexné spracovanie účtovných dokladov vrátane kontroly účtovných dokladov

poradenstvo v oblasti účtovníctva

zaškolenie Vašich administratívnych zamestnancov

zostavenie Daňových priznaní k DPH

prípravu mesačných reportov

zostavenie Účtovnej závierky

zostavenie Daňového priznania

archiváciu účtovnej dokumentácie

Podvojné účtovníctvo
ŠTART

19 € / mes.

 • 10 účtovných položiek
 • počas prvého roka spoločnosti
 • -


 • -

 • -
 • -

Podvojné účtovníctvo
MIKRO

99 € / mes.

 • 70 účtovných položiek
 • mzdová agenda pre 1 zamestnanca
 • účtovné poradenstvo týkajúce sa dodaných dokladov
 • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
 • -
 • -

Podvojné účtovníctvo
MINI

159 € / mes.

 • 125 účtovných položiek
 • mzdová agenda pre 1 zamestnanca
 • účtovné poradenstvo týkajúce sa dodaných dokladov
 • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
 • vypracovanie DPH
 • mesačný reporting

Podvojné účtovníctvo
ŠTANDARD

319 € / mes.

 • 250 účtovných položiek
 • mzdová agenda pre 3 zamestnancov
 • účtovné poradenstvo


 • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
 • vypracovanie DPH
 • mesačný reporting

Podvojné účtovníctvo
MAXI

599 € / mes.

 • 500 účtovných položiek
 • mzdová agenda pre 5 zamestnancov
 • účtovné poradenstvo


 • účtovná uzávierka a daňové priznanie v cene
 • vypracovanie DPH
 • mesačný reporting

Máte záujem o naše služby?
Dohodnite si stretnutie!