Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Audit

V rámci komplexnej oblasti daní a daňového poradenstva ponúkame aj nasledujúce audítorské služby.

audit účtovnej závierky a overenie účtovnej závierky audítorom

audit efektívnosti v rámci podnikateľského subjektu

audit priebežných výkazov a vnútorných kontrolných procesov

audit použitých finančných prostriedkov z podporných programov

overenie použitia finančných prostriedkov poskytovateľa

transformáciu účtovných výkazov podľa IFRS

špeciálne audity zamerané na funkčnosť a účinnosť podnikových subsystémov

previerky účtovných systémov a systémov vnútornej kontroly

due dilligence

Máte záujem o naše služby?
Dohodnite si stretnutie!