O spoločnosti
EASY START je komplexná služba pre podnikateľov, či už existujúcich alebo začínajúcich, ktorí majú záujem o rôzne právne alebo ekonomické úkony, ideálne pod jednou strechou.
Kontaktujte nás
open
blank blank
Komplexné služby pre Vašu firmu
EASY START s.r.o.!
Kontaktujte nás
Podvojné účtovníctvo
Zakladanie s.r.o.
Zmena ORSR
Likvidácia spoločností
Korporátna identita
Audit
Daňové poradenstvo
slider bg blank
AKCIA !Pri založení spoločností
Prvé 3 mesiace virtuálneho sídla
ZADARMO
slide 3
Vernosť
sa vypláca
Čím viac služieb využijete v našej spoločnosti
o to viac ušetríte.
slide 4
50% zľava
na vedenie
účtovníctva
Počas prvých 3 mesiacov
slide 5
Virtuálne sídlo
za 1€ mesačne
V prípade využitia účtovných služieb našej
spoločnosti (Balík MAXI a viac) môžete získať
exkluzívnu adresu už za 1 euro mesačne, počas
celej doby vedenia účtovníctva. Ušetríte až 516 € ročne.
slide 6
Majte aj Vy
sídlo spoločnosti
v centre Bratislavy
Už od 15 € / mesačne

Register partnerov verejného sektora


Zákon o registri partnerov verejného sektora (tzv. protischránkový zákon) priniesol podnikateľom s účinnosťou od 1.2.2017 novú povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR, ak prijímajú plnenia zo strany verejného sektora.

 

Pojem register partnerov verejného sektora predstavuje pre mnohých podnikateľov úplnú novinku, o ktorej pred tým nikdy nepočuli. Skutočnosťou však je, že tento zákon je už pomerne dlho v platnosti a povinnosťou každej firmy, ktorá má obchodný vzťah, resp. prijíma plnenie zo strany verejného sektora, je byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora. Ak prijímate plnenie zo strany verejného sektora, resp. máte v pláne uchádzať sa o štátne projekty, je vašou povinnosťou pridať svoju spoločnosť do registra partnerov verejného sektora, čo vám umožní s verejným sektorom obchodovať. So samotným zápisom do registra partnerov verejného sektora vám radi pomôžeme a navyše za veľmi rozumnú cenu. Neváhajte sa na nás obrátiť a garantujeme vám, že svoje rozhodnutie nebudete ľutovať.

 

Povinnosť registrovať sa majú najmä fyzické a právnické osoby, ktoré prijímajú finančné prostriedky:

 

  • z verejných rozpočtov (zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátnych účelových fondov, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, vyššieho územného celku),
  • z európskych štrukturálnych a investičných fondov,
  • od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu,
  • od zdravotnej poisťovne, alebo
  • prijímajú štátnu pomoc alebo investičnú pomoc.

Túto povinnosť majú aj fyzické a právnické osoby, ktoré prijímajú plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva od vyššie uvedených subjektov (verejnej správy).

Nesplnenie tejto povinnosti (vrátane zapísania neúplných či nesprávnych údajov) môže mať pre partnera verejného sektora vážny finančný dopad, a to od finančnej sankcie (do výšky 1 mil. EUR alebo hospodárskeho prospechu) až po výmaz z Registra partnerov verejného sektora.

Partner verejného sektora sa nezapisuje do Registra partnerov verejného sektora sám. Na tento účel si musí zabezpečiť oprávnenú osobu (v zmysle zákona je to advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor či daňový poradca so sídlom alebo miestom podnikania na území SR), s ktorou musí uzavrieť dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora. Následne táto oprávnená osoba vykonáva za partnera verejného sektora všetky úkony týkajúce sa Registra partnerov verejného sektora (nielen prvozápis, ale aj zmenu či výmaz zapísaných údajov).

Spoločnosť EASY START s.r.o. ako daňovo-poradenská spoločnosť je považovaná za oprávnenú osobu, ktorá môže vykonávať zápisy podnikateľov do Registra partnerov verejného sektora. Obráťte sa na nás s dôverou – radi Vám preveríme povinnosť registrácie a vykonáme aj samotný zápis. Bližšie informácie Vám poskytneme na adrese: rpvs@easystart.sk

 

Cena už od 449 eur !

Máte záujem o naše služby? Dohodnite si stretnutie!      Mám záujem o službu
Mám záujem o službu: Register partnerov verejného sektora

Vaša správa bola úspešne odoslaná!