Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Likvidácia s.r.o. (likvidácia spoločností)

Likvidácia spoločnosti s.r.o., s vymazaním z Obchodného registra – kompletná služba na kľúč už od 699 € !

Likvidácia s.r.o., resp. likvidácia spoločností v našej ponuke služieb samozrejme nemôže chýbať. Likvidácia s.r.o. vyžaduje veľké množstvo času, „papierovačiek“, energie a samozrejme znalostí. Práve z týchto dôvodov väčšina podnikateľov, ktorí sa rozhodli pre likvidáciu firmy, prenechajú celý tento proces na skúsenú externú spoločnosť, ktorá sa likvidáciou spoločností zaoberá. Cena likvidácie s.r.o., resp. likvidácie firmy predstavuje pri rozhodovaní dôležitý faktor a práve preto túto službu ponúkame už od 699 €. Likvidácia firiem od našej spoločnosti prebieha bez akýchkoľvek problémov a radi tento náročný proces za vás podstúpime. Okrem likvidácie s.r.o. v našej ponuke služieb nájdete aj zakladanie firiem, konkrétne založenie s.r.o.založenie a.s. a v.o.s.

Proces likvidácie spoločnosti je časovo náročný a svojou komplexnosťou zložitý proces. Ak sa rozhodnete definitívne ukončiť podnikanie, ponúkame Vám služby, ktoré zahŕňajú kompletný proces likvidácie spoločnosti až do samého konca. V cene je zahrnutý už aj súdny poplatok a garancia bezproblémového priebehu likvidácie.

Jednotlivé lehoty Vašich povinností ako aj lehoty príslušných orgánov štátnej správy sú pri tejto službe časovo náročné a preto je potrebné rátať s časovým horizontom na likvidáciu spoločnosti cca 9 mesiacov.

S radosťou vybavíme za Vás všetky kroky potrebné k bezproblémovému a hlavne úspešnému výmazu Vašej spoločnosti z Obchodného registra SR.

Na vstup spoločnosti do likvidácie a následný výmaz z Obchodného registra SR Vám ponúkame:

Vysvetlenie priebehu likvidácie.

Komlexné prezistenie súčastnej situácie likvidovanej spoločnosti.

Pripravu všetkých potrebných dokumentov na vstup spoločnosti do likvidácie.

Zapísanie vstupu spoločnosti do likvidácie v Obchodnóm registri.

V prípade potreby vyhotovenie a podanie Účtovných závierok ako aj Daňových priznaní spoločnosti.

Uverejnenie povinnej inzercie v Obchodnóm vestníku SR.

Vyžiadanie súhlasov s výmazom spoločnosti od potrebných inštitúcií (Poisťovne, DUBA, Colný úrad...)

Zabezpečenie výmazu spoločnosti z Obchodného registra SR.

Likvidácia spoločnosti  je spravidla možná len v prípade, keď má spoločnosť uhradené všetky záväzky a disponuje istým majetkom, ktorý treba prerozdeliť po jej zrušení medzi spoločníkov. Za tento majetok je možné považovať aj hodnotu základného imania, aj napriek tomu, že v praxi nedochádza zvyčajne k jeho splateniu. Spoločníci si medzi sebou rozdelia tzv. likvidačný zostatok a potom likvidátor podáva návrh na vymazanie spoločnosti z OR SR.

Likvidátorom je buď konateľ spoločnosti, alebo ďalšia osoba – spoločnosť ako sme my. Vymazanie spoločnosti z registra trvá zvyčajne cca 9 mesiacov – ak sa nevyskytnú isté problémy. Podmienkami pre uskutočnenie likvidácie spoločnosti je aj súhlas správcu dane a ukončené účtovníctvo. Cena tejto služby závisí od viacerých faktorov, preto odporúčame absolvovať osobné stretnutie alebo telefonickú konzultáciu, na základe ktorých stanovíme cenu služby.

Za likvidáciu bezproblémovej spoločnosti bez záväzkov je cena za naše služby 699 € !

Na základe zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z. táto služba nie je priamo poskytovaná našou spoločnosťou, ale prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie. Táto služba Vám bude poskytnutá a faktúra za služby Vám bude vystavená priamo advokátskou kanceláriou, nie našou spoločnosťou. Ceny uvedené na našej stránke sú stanovené samotným advokátom a sú konečné. Naša spoločnosť rieši len súčinnosť.

Máte záujem o naše služby?
Dohodnite si stretnutie!