Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Články

Schválenie účtovnej závierky za rok 2021 a nový vzor oznámenia

Na základe opatrenia Ministerstva financií vstúpil do platnosti od 1.1.2022 nový vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. Toto tlačivo bude používané pre účtovné závierky schválené ...

Daňové povinnosti – JÚN 2022

Aby ste mali prehľad vo všetkých daňových povinnostiach na mesiac jún 2022, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za ...

Nové sumy stravného od 1. mája 2022

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich ...

Archivácia účtovnej dokumentácie

V súvislosti s digitalizáciou účtovníctva, ktorá vyplýva z novely zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1.1.2022 sa taktiež menia aj možnosti účtovných jednotiek pre archiváciu ich účtovnej dokumentácie. Podľa § ...

Daňové povinnosti – MÁJ 2022

Aby ste mali prehľad vo všetkých daňových povinnostiach na mesiac máj 2022, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za ...

Zrušenie odvodovej úľavy pre dlhodobo nezamestnaných

Výnimka, resp. úľava z odvodov zamestnancov, predtým dlhodobo nezamestnaných, bola zavedená koncom roka 2013. Za dlhodobo nezamestnaných sa považovali osoby, ktoré boli za posledných 12 mesiacov ...

Náhrada kurzarbeit-u pre SZČO za marec 2022

Od 1.3.2022 nahrádza projekt „Prvá pomoc“ podpora v čase skrátenej práce, tzv. Kurzerbeit. Nová pomoc sa však týka len podpory zamestnávateľov, nie SZČO. Aj napriek ustupujúcej ...

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2021

Ide o jednu z troch nezdaniteľných častí, ktorá znižuje čiastkový základ dane pri príjmoch zo závislej činnosti, príjmoch z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Na rozdiel od ...

Sadzby dane z príjmu fyzických osôb na rok 2022

V roku 2022 sú v platnosti tieto druhy sadzieb dane (ďalej len „SD“) z príjmov fyzických osôb: 15 % SD pre fyzické osoby (podnikatelia a iné SZČO) pri zdaniteľnom ...

Odpočet daňových strát v roku 2021

Možnosť odpočtu daňovej straty od základu dane a spôsob odpočtu upravuje zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, bližšie v § 30. Jedná sa pritom o jeden z legálnych ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!