Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow
Slider

Články

Elektronická žiadosť o pandemické ošetrovné

Na webovej stránke Sociálnej poisťovne a na portáli slovensko.sk je možné nájsť Žiadosť o pandemické nemocenské v elektronickej forme. Postup žiadania o príspevok: Lekár zašle do Sociálnej poisťovne potvrdenie  ...

Prvá pomoc plus pre SZČO a spoločníkov jednoosobových s.r.o.

Začiatok obdobia, za ktorý sa poskytuje príspevok je pre všetkých rovnaký – október 2020, pri splnení všetkých podmienok. Žiadosť/výkaz je možné podať:  elektronicky – prostredníctvom ...

Žiadosti o príspevok Prvá pomoc +

Príspevok podľa projektu Prvá pomoc + bude poskytovaný už za mesiac október 2020, v ktorom prišlo k začiatku druhej vlny pandémie. Posledný mesiac, v ktorom dôjde k vyplateniu tohto ...

Splatnosť odloženého poistného na Sociálne poistenie

Počas prvej vlny koronavírusu mali možnosť zamestnávatelia a SZČO využiť odklad platenia poistného za mesiace marec, máj, jún a júl 2020. Treba upozorniť, že splatnosť tohto odloženého ...

Nárok zamestnanca mladšieho ako 33 rokov na 5 týždňov dovolenky

V súvislosti s §103 ods. 2 Zákonníka práce, ktorý vymedzuje právo na 5 týždňov dovolenky majú okrem zamestnancov, ktorí dovŕšia 33 rokov aj zamestnanci trvalo starajúci ...

Pružný pracovný čas pri pracovných cestách

V tejto oblasti sa navrhovaná novela Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť od 1.3.2021 venuje úprave pružného pracovného času – možnosť zamestnanca modifikovať čas strávený na pracovisku. Pri pracovnej ...

SOS dotácia

Jedná sa o pomoc fyzickým osobám, ktoré stratili príjem a nemajú žiaden iný príjem v dôsledku skončenia vykonávanej činnosti počas obdobia druhej vlny koronavírusu – od 1.októbra 2020. ...

Povinnosť poberateľa príspevku „Prvá pomoc“ zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom /www.pomahameludom.sk/

ÚPSVaR zverejnil na svojej stránke ,,O Z N Á M E N I E o zmene zdroja financovania príspevku,, poskytovaného v zmysle národného projektu „Prvá pomoc“ realizovaného v zmysle podľa § 54 ods. 1 ...

Preukazovanie sa certifikátmi

Na Slovensku sa posledný októbrový a prvý novembrový deň uskutočnilo celoplošné testovanie na ochorenie COVID-19. V súvislosti s vykonanými testami a výnimkami zo zákazu vychádzania sú prevádzkovatelia zariadení a rovnako ...

Predĺženie skúšobnej doby pri prekážkach pri práci

Z pripravovanej novely Zákonníka práce, ktorá nadobudne účinnosť od 1.3.2021 bude jasne ustanovené, že skúšobná doba sa bude predlžovať o čas celodenných prekážok pri práci na strane zamestnanca, ktorá ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!