Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow
Slider

Články

Živnostníci: K dávke OČR a PN za mesiac marec treba nedoplatky na poistnom zaplatiť do konca marca

Sociálna poisťovňa upozorňuje živnostníkov a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), že im nárok na dávku ošetrovného alebo nemocenské nevzniká automaticky a musia rovnako ako aj zamestnanci, ...

Povinnosť auditu od roku 2020

Dňa 15.novembra 2019 schválila Národná rada SR novelu zákona o účtovníctve. Okrem iného došlo aj k zmene, ktorá sa týka povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom. Novela zákona, ...

Podanie daňových priznaní a zaplatenie daní

Dňa 18.3.2020 schválil vládny kabinet nariadenie ministra financií, ktorým sa termín na podanie daňových priznaní na daň z príjmov za rok 2019 a taktiež aj zaplatenie dane ...

Podávanie daňových priznaní DPH

Finančná správa dňa 16.3.2020 informovala prostredníctvom svojej webovej stránky daňovníkov ohľadom podávania daňových priznaní k DPH. Zdôrazňuje, že platitelia DPH sú povinní komunikovať s finančnou správou elektronicky. ...

Zmena lehoty podania daňového priznania pre FO – nepodnikateľov

Na základe rozhodnutia Finančnej správy v spolupráci s Ministerstvom financií SR bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania FO – nepodnikateľov do 31.5.2020, bez podmienky tento odklad ...

Daňové výdavky až po zaplatení – rok 2019 + zmeny 2020

Od 1.januára 2020 sa mení ustanovenie § 17 ods.19 písm. c) zákona o dani z príjmov limitujúci náklady (výdavky) na marketingové štúdie. Po novom sa bude ...

Náklady na reprezentáciu a reklamné predmety

Náklady na reprezentáciu slúžia predovšetkým na budovanie či zvýšenie prestíže podnikateľa, resp. firmy. O týchto nákladov sa účtuje na účte 513 – Náklady na reprezentáciu. Patria ...

Novela Obchodného zákonníka zameraná na čistenie obchodného registra

Koncom novembra 2019 nadobudla platnosť novela Obchodného zákonníka, ktorá prináša rôzne zmeny na úseku obchodných spoločností a obchodného registra s účinnosťou od 1.10.2020. Cieľom novely Obchodného ...

Oznamovanie zamestnancov II-kategórie

Zamestnávatelia podľa Zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia majú ustanovenú oznamovaciu povinnosť o zamestnancoch II-kategórie do 15.01. príslušného roka. Oznamuje sa stav zamestnancov k 31.12. prechádzajúceho ...

Príspevok za zásluhy v oblasti športu

Od 1.1.2020 vstupuje do platnosti zákon, ktorý upravuje finančné ocenenie športových reprezentantov, ktorí získali na medzinárodných súťažiach medailové ocenenie. medzi medzinárodné súťaže patria: zimné alebo ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!