Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow
Slider

Články

Zmena životného minima od 01.07.2020

Tak, ako každý rok aj tento rok sa posudzovala výška životného minima, ktorá sa od 01. júla 2020 mení. Na základne Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych ...

Pandemické ošetrovné školákov

Od 30.6.2020 v súvislosti s koncom školského roka, končí rodičom na pandemickej OČR nárok na poberanie tejto dávky. Vyplýva to automaticky zo zákona a nie je potrebné podávať ...

Podiel zo zaplatenej dane

Na základe informácií z Finančnej správy je stále možnosť darovať podiel zo zaplatenej dane – podaním daňového priznania alebo vyhlásenia u zamestnancov s ročným zúčtovaním od zamestnávateľa. Podanie ...

Vysielanie zamestnancov

Na základe novely Zákonníka práce sa od 30.7.2020 rozširuje tzv. tvrdé jadro o 2 podmienky, na zamestnancov vyslaných z iných členských štátov na Slovensko. Nové podmienky sa ...

Núdzový stav

Odo dňa 13.6.2020 končí na Slovensku núdzový stav vyhlásený vládou SR v marci 2020. K 13.6.2020 sa ruší: Pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti,Zákaz uplatňovania štrajkov,Zákaz pokojného ...

Dotácia na nájom (COVID-19)

V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou, ktorú spôsobila ľudská nákaza s označením COVID-19, vláda dňa 9.6.2020 prijala ďalšie mimoriadne opatrenie. Cieľom je podporiť prevádzkyschopnosť podnikateľských subjektov formou dotácie ...

Späťvzatie čestného vyhlásenia

Prostredníctvom formulára na stránke Sociálnej poisťovne, je možnosť pre zamestnávateľov a SZČO podať Späťvzatie čestného vyhlásenia. Túto možnosť môžu využiť tie SZČO a zamestnávatelia, ktorí sa po ...

Otvorenie základných škôl pre všetky ročníky

Na základe novoprijatých opatrení budú môcť posledný týždeň pred letnými prázdninami navštevovať základné školy všetky ročníky 1. – 9.. Zároveň sa rušia od 15. júna ...

Príjmy oslobodené od dane

Ide o príjmy, ktoré nepodliehajú dani, čiže sa nepočítajú do súčtu príjmov za rok 2019 a zisťujú sa pred podaním daňového priznania. K príjmom, ktoré sú oslobodené od ...

Odvody SZČO

Podľa novely zákona o sociálnom poistení, sa posúva posudzovanie povinného sociálneho poistenia a platenia odvodov v novej výške. Táto novela bola prijatá z dôvodu predĺženej lehoty na podanie daňového ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!