Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow
Slider

Články

Výmera dovolenky 5 týždňov pri starostlivosti o dieťa

Na základe novely Zákonníka práce bola stanovená výmera dovolenky – 5 týždňov, pre zamestnancov, ktorý nedovŕšili 33 rokov veku, ale trvalo sa starajú o neplnoleté dieťa. ...

Daňový bonus – zmiernenie dopadu opatrení

Novela zákona schválená 29.1.2021 sa vzťahuje okrem výdavkov na testovanie, aj na daňový bonus. Ustanovenie sa týka zamestnancov a SZČO, ktorí pre prijaté opatrenia nemohli vykonávať ...

Finančný príspevok na stravovanie od 1.3.2021

Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 zavádza novú možnosť zabezpečenia stravovania pre zamestnancov. Túto možnosť budú môcť poskytovať zamestnávatelia, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom zariadení alebo ...

Pokuty pri nepodaní daňových priznaní k miestnym daniam

Na základe nariadenia vlády, nebude štát ukladať pokuty za nepodanie daňového priznania k miestnym daniam na rok 2021 v stanovenom termíne. Toto nariadenie bolo prijaté v súvislosti s pandémiou ...

Prvá pomoc ++ a zmeny od februára 2021

Zásadnou zmenou je predĺženie lehoty poskytovania príspevkov a to do 30.6.2021. Od februára 2021 nastávajú tieto zmeny: V opatreniach 2 a 3B - poskytovanie príspevkov podľa poklesu tržieb PoklesPríspevok ...

Lehotu na úhradu poistného za január 2021 si môžu zamestnávatelia a SZČO predĺžiť do 30. júna 2021

Táto možnosť sa týka tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí za mesiac január 2021 vykazujú pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ...

Zápis do registra partnerov verejného sektora pri čerpaní príspevkov prvej pomoci

Zamestnávatelia, ktorí poberajú v čase mimoriadnej situácie spojenej s ochorením covid-19, od štátu príspevok „Prvá pomoc“/„Prvá pomoc +“ boli do konca roka 2020 oslobodení od povinnosti registrácie ...

Skríningové testovanie vo firmách

Vykonanie samostatného skríningového testovania vo firmách sa odporúča najmä väčším spoločnostiam s počtom zamestnancov 250 a viac. Zapojiť sa však môžu aj menšie firmy prostredníctvom spojenia sa ...

Gastrolístok alebo príspevok?

Novela Zákonníka práce navrhuje zavedenie ďalšej možnosti zabezpečenia stravovania pre zamestnancov. Ide o voľbu zamestnanca medzi stravným lístkom alebo finančným príspevkom od zamestnávateľa. Túto možnosť budú ...

Pandemické OČR od 11.januára 2021

Na základe zhoršenej epidemiologickej situácie boli prijaté opatrenia, ktoré ovplyvnili  nástup detí do škôlok/škôl a tým aj možnosť rodičov vykonávať svoju prácu. Z tohto dôvodu majú rodičia, ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!