Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow
Slider

Články

Maximálny denný vymeriavací základ 2021 s vplyvom na výšku materského či PN-ky

Maximálny denný vymeriavací základ sa oproti roku 2020 opäť zvyšuje, a to o 5,1945 eura na hodnotu 71,8028 eura/deň. Materské vyplácané Sociálnou poisťovňou predstavuje 75% denného vymeriavacieho ...

Tehotenské od 1.1.2021

Na základe novely zákona prijatej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, bude od roku 2021 poskytovaný príspevok počas trvania tehotenstva pre budúce matky. Podmienkou na získanie ...

Pandemické nemocenské od 1.9.2020

Dávka pandemického nemocenského bude priznaná nemocenským poistencom (zamestnanci, SZČO, dobrovoľne poistené osoby), ktorí disponujú potvrdením od ošetrujúceho lekára o dočasnej práce neschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia ...

OČR od 1.9.2020

Nárok rodičov na ošetrovné po začatí školského roka sa mení nasledovne: Rodičia školopovinných detí už nemôžu nechať samovoľne dieťa doma pre obavy z nákazy koronavírusom, teda ...

Usmernenie pre zamestnávateľov zamestnávajúcich cudzincov

Úrad verejného zdravotníctva SR pripravuje usmernenie pre zamestnávateľov, ktorí zamestnávajú cudzincov. Usmernenie by malo byť zverejnené do 01. septembra 2020 na webovej stránke Ministerstva zdravotníctva ...

Ochrana osobných údajov na Slovensku

Už dva roky platí u nás Nariadenie Európskej únií č. 2016/679 známe ako GDPR, na základe ktorého sa prijal nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 ...

Dočasná ochrana podnikateľov

Šírenie vírusu COVID-19 zasiahol všetky oblasti života ľudí vrátane podnikania. Preto sa na ochranu podnikateľov, ktorých sa koronakríza dotkla najviac, vytvoril právny rámec pre poskytnutie ...

Lehoty na podávanie žiadostí a výkazov prvej pomoci pre SZČO a zamestnávateľov

Pre zamestnávateľov, ktorí podávajú žiadosti v rámci opatrenia 1 a 3 (3A, 3B) za mesiac jún 2020, je lehota na podanie do 31. augusta 2020. Postup pri ...

Zamestnanci a 2. kategória prác

Schválenie „podnikateľského kilečka“ prináša zmeny v oznamovacej povinnosti zamestnávateľov pri 2. kategórii prác a zamestnancov zaradených v tejto skupine. Oznamovaciu povinnosť týkajúcu sa posúdenia zdravotných rizík s kategorizáciou prác ...

Spotreba pohonných látok v daňových výdavkov fyzických a právnických osôb od 21.7.2020

Právnické a fyzické osoby si pri uplatňovaní výdavkov na nákup pohonných látok do automobilov zaradených v obchodnom majetku, môžu vybrať 3 spôsoby preukázania. Podľa novely zákona o dani ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!