Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Články

Od 1.8.2021 je pozastavenie živnosti možné na ľubovoľne dlhý čas

Živnostník sa môže rozhodnúť pozastaviť/prerušiť živnosť, to znamená, že dočasne nebude vykonávať podnikateľskú činnosť. Na prerušenie živnosti nie je potrebné udávať dôvod a je možné ju ...

Osobitná úprava dane One Stop Shop

S účinnosťou od 01.07.2021 sa zavádza osobitná úprava dane One Stop Shop (OSS), ktorú budú môcť využívať: Poskytovatelia služieb dodaných nezdaniteľným osobám s miestom dodania určeným podľa ...

Suma daňového bonusu na dieťa sa mení od 01.07.2021

Od 01.07.2021 sa zavádza nový daňový bonus pre deti od 6 do 15 rokov v hodnote 1,7-násobku základnej sumy daňového bonusu, ktorého výška sa bude ...

Trvalý kurzarbeit od roku 2022

Od 1.1.2022 nadobudne účinnosť zákon upravujúci trvalý kurzarbeit na Slovensku (označovaný tiež ako „skrátená práca“). Podporu zo systému kurzarbeit budú môcť čerpať zamestnávatelia (vymedzení podľa ...

Materská, ako si prilepšiť? Poradíme!

Nevychádza Vám dobrá materská alebo si nie ste istá či budete mať na ňu vôbec nárok? Vieme Vám pomôcť, aby ste dosiahli tú najvyššiu materskú, ...

Zmena výšky životného minima od 1. júla 2021

Od 1. júla 2021 sa opäť posúva výška životného minima. Úprava sa vykonáva vždy k prvému dňu druhého polroka tak, že sa platné sumy životného minima ...

Platnosť elektronických čipov na dokladoch končí 25. júna 2021

Od 21.júna 2021 začne Ministerstvo vnútra vydávať doklady s novými elektronickými čipmi, nakoľko súčasným elektronickým čipom končí certifikácia 25. júna a nebude možné na tieto doklady so ...

Úprava veľkostných kritérií pre povinnosť auditu od 1.1.2021

Novelou zákona o účtovníctve č. 198/2020 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2021 sa menia kritériá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Podľa legislatívy platnej do 31.12.2020 bola ...

Zmeny v preclievaní a DPH pri zásielkach z tretích krajín od 1.7.2021

V súvislosti s celoeurópskym projektom eCommerce , ktorého cieľom je nastavenie rovnakých podmienok na trhu v rámci európskeho spoločenstva, prichádza od 1.7.2021 k zmene pravidiel pri dovoze zásielok z krajín ...

Čo sa považuje za oslobodené plnenie od DPH a čo podlieha DPH pri službách zdravotnej starostlivosti

Na základe § 29 zákona o DPH je od DPH oslobodené poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi zariadeniami a tovary a služby s ňou priamo súvisiace, teda lekárska starostlivosť ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!