Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow
Slider

Články

Spustenie saldokonta na portály finančnej správy

Finančná správa priniesla tento rok novinku v elektronických službách. Ide o saldokonto pre daňovníkov, ktorí si vedia skontrolovať údaje prostredníctvom prihlásenia sa do ich osobného účtu. Údaje ...

Dlhodobé ošetrovné od 1.4.2021

O dávku dlhodobé ošetrovné môžu žiadať poistenci, ktorí sa budú starať o chorého blízkeho po ukončení jeho min. 5 dňovej hospitalizácie alebo o nevyliečiteľne chorého blízkeho. Pri starostlivosti ...

Lehotu na úhradu poistného za marec 2021 si môžu zamestnávatelia a SZČO predĺžiť do 30. júna 2021

Táto možnosť sa týka tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí za mesiac marec 2021 vykazujú pokles príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo ...

Vykonávanie ľahších prác pre študentov od 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou

Od 1. marca 2021 sa rozširuje možnosť vykonávania práce, pre študentov od 15 rokov s neukončenou povinnou školskou dochádzkou, o „iné ľahké práce“. Medzi iné ...

Predĺženie dávky v nezamestnanosti do 31. mája 2021

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti sa na základe nariadenia vlády predlžuje pandémie o dva mesiace. Aj napriek pretrvávajúcej krízovej situácii bude predĺženie podporného obdobia možné maximálne do 31. ...

Vyplácanie tehotenského od 1. apríla 2021

Od 1. apríla 2021 majú nárok na dávku – tehotenské: zamestnankyňapovinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osobadobrovoľne nemocensky poistená osobapoistenkyňa, ktorej vznikol nárok na tehotenské po ...

Vyplácanie tehotenského od 1. apríla 2021

Od 1. apríla 2021 majú nárok na dávku – tehotenské: zamestnankyňapovinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osobadobrovoľne nemocensky poistená osobapoistenkyňa, ktorej vznikol nárok na tehotenské po ...

Podanie daňového priznania formou „drive in“ v Petržalke

Pre padnémiu koronavírusu bude možné počas posledných troch marcových dní, od. 29.3.2021 do 31.3.2021, podať daňové priznanie osobne formou drive in na daňovom úrade v Petržalke ...

Výdavky na testovanie COVID-19 – daňový výdavok, resp. náklad

Dňa 29.1.2021 schválila NRSR novelu zákona, ktorý sa týka mimoriadnych opatrení vo finančnej oblasti, v súvislosti s COVID-19. Toto ustanovenie sa vzťahuje spätne aj na rok 2020 od ...

Zdaňovanie kryptomien – fyzické osoby

V legislatíve sa kryptomena označuje ako virtuálna mena, ktorá sa zdaňuje podľa zákona o dani z príjmov, v závislosti od druhu príjmu a statusu fyzickej osoby. Na základe tejto ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!