Generálny pardon

Generálny pardon je výnimočná príležitosť pre dlžníkov na vyrovnávanie svojich záväzkov voči Sociálnej poisťovni bez potreby platenia dodatočných pokút. Táto možnosť sa týka nezaplateného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za obdobie pred 1. júlom 2022 a splatné do 31. januára 2023. Ak dlžníci uhradia tieto dlhy v plnom rozsahu do 31. augusta 2023, budú im odpustené všetky penále. Dlžníci majú k dispozícii až 7 mesiacov na vyrovnávanie svojich záväzkov.

Generálny pardon sa nevzťahuje len na určitú skupinu dlžníkov. Vzťahuje sa na všetkých bez ohľadu na to, či sú fyzickou alebo právnickou osobou. Okrem uhradenia nezaplatených dlhov je nutné odoslať aj chýbajúce mesačné výkazy poistného a príspevkov. Po splnení týchto dvoch podmienok sa generálny pardon automaticky vzťahuje na dlžníka. Sociálna poisťovňa bude všetkých dlžníkov, ktorých sa generálny pardon týka, osobitne informovať prostredníctvom písomných oznámení alebo do ich e-schránky na portáli slovensko.sk.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...