Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Reporting a poradenstvo

Naše služby poskytujeme aj spoločnostiam so zahraničným kapitálom. Bežnou súčasťou našich služieb je v tomto prípade mesačné či kvartálne vyhodnotenie účtovníctva a reporting účtovníctva v takej forme, akú požaduje investor (materská firma). Našim klientom pomáhame zvyšovať efektívnosť a ich konkurencieschopnosť na trhu poskytnutím takých informácií, ktoré im na základe spracovaných finančných výsledkov pomôžu rozhodovať sa správne.

Poradenstvo a reporting od EASY START zahŕňa:

poradenstvo vo všetkých nevyhnutných oblastiach podnikania pred a po realizácií obchodných transakcií so stanovením účtovných, daňových a ďalších možných dopadov pre spoločnosť

spracovanie uzávierkových výsledkov do finančných reportov podľa požiadaviek výkonného manažmentu

spracovanie štatistických a finančných výkazov

asistenčné služby pri výkone auditu

Máte záujem o naše služby?
Dohodnite si stretnutie!