Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

FAQ - Otázky a odpovede

Čo to je?
Účtovné poradenstvo je konzultačná služba, ktorá pomáha zodpovedať klientom konkrétne otázky, s ktorými si nevedia rady. Ide napríklad o spôsob účtovania, oceňovania alebo vykazovania určitej ekonomickej činnosti.

Ako to prebieha?
Klient nás osloví osobne, telefonicky alebo najčastejšie e-mailom so svojou otázkou. Ideálne je, aby čo najpresnejšie popísal svoj odborný problém.

Čo je výsledok?
Náš konzultant (audítor / daňový poradca / senior účtovník) poskytne písomné alebo ústne stanovisko v takej forme, aby jej klient dostatočne porozumel.

Čo je potrebné zo strany klienta?
Aby dostal klient zrozumiteľnú odpoveď či prípadné riešenie jeho problému, je potrebný čo najpresnejší opis problému a prípadné zodpovedanie dodatočných otázok alebo nezrovnalostí od klienta.

Čo to je?
Podnikateľské poradenstvo je najčastejšie využívané začínajúcimi spoločnosťami, ktoré potrebujú pomôcť s administratívnymi úkonmi pri ich založení, označením cieľových skupín a konkurencie, či s kontaktami možných budúcich obchodných partnerov a podobne.

Ako prebieha?
Poradenstvo pre podnikateľov sa zvyčajne nezaobíde bez niekoľkých osobných stretnutí, kde sa nastolí problém a načrtnú ciele a požiadavky na konzultanta. Riešenie poskytneme buď sami alebo v spolupráci s ďalšími odborníkmi, na ktorých sa obraciame pri závažnejších problémoch.

Čo je výsledok?
Našim cieľom je poskytnúť čo najefektívnejšie riešenie šité na mieru pre každého klienta.

Čo je potrebné zo strany klienta?
V podstate len dostatočná komunikácia a spolupráca medzi poradcom a klientom pri nasledujúcich krokoch smerujúcich k riešeniu danej problematiky.

Čo to je?
Audit zahŕňa analytické kroky, ktoré by mali priviesť audítora k záveru, že účtovná závierka obsahuje správne údaje a tvrdenia o hospodárení spoločnosti.

Ako prebieha?
Najprv začína analýzou prostredia, kde spoločnosť pôsobí a v ďalšom kroku je nutné preskúmať kvalitu informačného systému, ktorý spoločnosť používa (doklady, účtovníctvo). Audítor následne stanoví ďalšie fázy procesu – postupy, hĺbka preverovania, ťažiskové segmenty. Na základe kompletných audítorských procesov je potrebné stanoviť finálny posudok – samotný záver auditu.

Čo je výsledok
Záverom je finálny posudok audítora, či účtovná závierka súhlasí so skutočnosťou. Prípadné nedostatky a nezrovnalosti sú uvedené v správe.

Čo je potrebné zo strany klienta?
Po odsúhlasení podmienok a podpísaní zmluvy dostane klient zoznam podkladov, ktoré musí doplniť pre správne spracovanie auditu. Potom nasledujú jednotlivé kroky a postupy vedúce k výsledku auditu.

Čo to je?
Daňové poradenstvo je súhrn služieb v oblasti účtovníctva, týkajúcich sa pracovného práva, zmlúv, vzťahov s dodávateľmi či odberateľmi a podobne.

Ako prebieha?
Stanovíme daňový faktor samotného problému a následne vypracujeme návrh riešenia. Ak je to potrebné, spolupracujeme s ďalšími odborníkmi z daňovej oblasti.

Čo je výsledok?
Cieľom je dostať sa k finálnemu stanovisku a možnostiam riešenia, ktoré sú predostrené klientovi.

Čo je potrebné zo strany klienta?
Od klienta sa očakáva len nastolenie problému a ideálne je osobné stretnutie s nami, prípadne s našimi spolupracovníkmi z oblasti daní, aby sme klientovi poskytli správne informácie.

Ako dlho trvá založenie novej s.r.o.?
Odhadovaná doba na založenie novej spoločnosti s ručením obmedzeným je maximálne 15 pracovných dní odo dňa, keď obdržíme všetky potrebné dokumenty k založeniu, ktoré potrebujeme od klienta. Následne sa nová spoločnosť zapíše do Obchodného registra. Po tomto zápise môže začať spoločnosť podnikať vo vybraných predmetoch podnikania. Ešte netreba zabudnúť na registráciu na Daňovom úrade.

Ako zložiť základné imanie spoločnosti?
Základné imanie spoločnosti nemusí byť vložené na osobitný účet s.r.o., ale postačí vyhlásenie správcu vkladov, že bolo splatené k jeho rukám vo výške minimálne 5000 €.

Je možné založiť spoločnosť aj bez osobného stretnutia?
Áno samozrejme. Všetky potrebné dokumenty Vám zašleme emailom, Vy uhradíte poplatky cez internet banking a podpísané dokumenty nám zašlete späť poštou a my ostatné vybavíme za Vás. Následne Vám pošleme výpis z OR SR opäť klasickou poštou.

Čo je to ready made spoločnosť?
„Ready made“ spoločnosťou je označovaná spoločnosť, ktorá bola už založená s účelom predaja novému majiteľovi. Nikdy sa cez ňu nevykonávala žiadna podnikateľská činnosť. Takáto spoločnosť má už vlastné IČO aj DIČ a je pripravená na okamžité použitie.

Kedy dostanem aktuálny výpis ready made spoločnosti s novými údajmi?
Tento výpis z OR SR by mal byť súdom doručený do 10. dní od zápisu zmien do ORSR. Výpis je možné vybaviť aj skôr za poplatok a to na ktorejkoľvek pošte alebo u notára hneď na druhý deň po zápise.

Je potrebné, aby som ja – klient, ohlasoval nejaké zmeny po kúpe RM spoločnosti?
Nie. Všetky ohlasovacie povinnosti vykonávame za klienta my ako súčasť služby. Ak je potrebné zmeny ohlásiť elektronickou formou  pripravíme potrebné ohlásenia na podanie pre Vášho účtovníka.

Poradíte mi pri výbere predmetov podnikania?
Áno. Po konzultácii s klientom o jeho predstave o oblastiach podnikania pomôžeme klientovi s výberom voľných aj viazaných alebo remeselných živností.

Prečo je súdny poplatok za založenie spoločnosti 150,00 €?
Využívame elektronické služby pri podávaní žiadostí na OR SR, preto platíme len polovičné poplatky, oproti tým bežne uvádzaným.

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!