O spoločnosti
EASY START je komplexná služba pre podnikateľov, či už existujúcich alebo začínajúcich, ktorí majú záujem o rôzne právne alebo ekonomické úkony, ideálne pod jednou strechou.
Kontaktujte nás
open
blank blank
Komplexné služby pre Vašu firmu
EASY START s.r.o.!
Kontaktujte nás
Podvojné účtovníctvo
Zakladanie s.r.o.
Zmena ORSR
Likvidácia spoločností
Korporátna identita
Audit
Daňové poradenstvo
slider bg blank
AKCIA !Pri založení spoločností
Prvé 3 mesiace virtuálneho sídla
ZADARMO
slide 3
Vernosť
sa vypláca
Čím viac služieb využijete v našej spoločnosti
o to viac ušetríte.
slide 4
50% zľava
na vedenie
účtovníctva
Počas prvých 3 mesiacov
slide 5
Virtuálne sídlo
za 1€ mesačne
V prípade využitia účtovných služieb našej
spoločnosti (Balík MAXI a viac) môžete získať
exkluzívnu adresu už za 1 euro mesačne, počas
celej doby vedenia účtovníctva. Ušetríte až 516 € ročne.
slide 6
Majte aj Vy
sídlo spoločnosti
v centre Bratislavy
Už od 15 € / mesačne

Vypracovanie transferovej dokumentácie


Transferové oceňovanie, resp. povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní predstavuje stále viac a viac diskutovanú tému, pretože každým rokom stúpa počet daňových kontrol, ktoré sa sústredia práve na oblasť transferového oceňovania (dokumentáciu). Čo to však znamená v praxi? Ak ste napríklad konateľom v dvoch rôznych spoločnostiach, nemôžete realizovať medzi týmito spoločnosťami transakcie za ľubovoľné ceny. Tieto ceny musia byť na úrovni, ktorá by bola dohodnutá medzi nezávyslými osobami (za rovnakých podmienok), inak vám v opačnom prípade hrozia sankcie. Ak zháňate aj vy niekoho na vypracovanie transferovej dokumentácie, ste na správnom mieste. Okrem vypracovania transferovej dokumentácie v našej ponuke nájdete ak ďalšie služby, ako napríklad mzdové účtovníctvo, predaj ready made s.r.o alebo daňové poradenstvo.

 

Zákon o dani z príjmov uložil daňovníkom s účinnosťou od 1.1.2009 povinnosť viesť dokumentáciu o kontrolovaných transakciách a použitej metóde transferového oceňovania so zahraničnými závislými osobami. Cieľom transferovej dokumentácie je zdokumentovať proces ocenenia obchodných vzťahov medzi závislými osobami (vrátane cien za poskytnuté služby, úvery, pôžičky) a iné skutočnosti, ktoré majú na oceňovanie týchto transakcií vplyv.

 

Povinnosť viesť dokumentáciu o transferovom oceňovaní bola od 1.1.2015 rozšírená aj na tuzemské závislé osoby. Uvedené znamená, že ak slovenský daňovník (spoločnosti aj fyzické osoby) uskutočňuje obchody s majetkovo alebo personálne prepojenými osobami, blízkymi (Občiansky zákonník) alebo inak prepojenými osobami, vedie dokumentáciu o týchto transakciách bez ohľadu na príslušnosť prepojenej osoby.

 

Každý, kto vykonáva kontrolované transakcie, musí byť schopný tieto skutočnosti písomne preukázať správcovi dane, ktorý preveruje správnosť použitia metódy pri daňovej kontrole. Daňovník je povinný predložiť dokumentáciu o transferovom oceňovaní v lehote do 15 dní odo dňa doručenia výzvy správcu dane.

 

Obsah dokumentácie, ktorý určilo Ministerstvo financií SR usmernením, závisí od kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií kladených na daňovníkov (typ účtovnej jednotky, spôsob vykazovania účtovnej závierky, druh transferovej dokumentácie, uplatnenie daňovej straty alebo úľavy na dani a pod.). Druhy dokumentácie, ktoré zostavujú daňovníci podľa vyššie naznačených znakov, je možné zhrnúť v nasledujúcej tabuľke.

 

Druh dokumentácie

Povinnosť viesť dokumentáciu

Úplná dokumentácia

· všeobecná – prehľad o skupine závislých osôb

· špecifická – osobitné informácie týkajúce sa daňovníka

Daňovníci, ktorí:

· zostavujú ÚZ podľa IFRS

· uskutočňujú kontrolované transakcie so závislými osobami z nezmluvných štátov

· žiadajú daňový úrad o odsúhlasenie použitia metódy ocenenia

· žiadajú o úpravu základu dane

· odpočítavajú daňovú stratu nad 300 tis. EUR

· uplatňujú si úľavu na dani

Skrátená dokumentácia

Daňovníci, ktorí

· sú fyzickými osobami, mikro účtovnými jednotkami

· uskutočňujú tuzemské kontrolované transakcie

Základná dokumentácia

Ostatné subjekty

 

Daňovníkom môže byť uložená pokuta do výšky 3.000 EUR (aj opakovane) v prípade, že nedisponujú, resp. nepredložia správcovi dane včas dokumentáciu o transferovom oceňovaní. Ďalším nepriaznivým dopadom môže byť náročnejšie preukazovanie skutočností o cenotvorbe medzi závislými osobami, čo môže viesť aj k dorubeniu dane a uloženiu súvisiacej pokuty (zo zvýšenej sumy dane).

 

V prípade záujmu o vypracovanie transferovej dokumentácie sa môžete s dôverou obrátiť na odborníkov spoločnosti EASY START s.r.o. pod nasledovnými kontaktnými údajmi: info@easystart.sk, tel.: +421 907 723 550.

 

Máte záujem o naše služby? Dohodnite si stretnutie!      Mám záujem o službu
Mám záujem o službu: Vypracovanie transferovej dokumentácie

Vaša správa bola úspešne odoslaná!