Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Predaj ready made s.r.o. (platca DPH)

Ready made s.r.o. predstavuje veľmi atraktívny spôsob nadobudnutia spoločnosti, pretože je k dispozícií takmer okamžite. Ešte atraktívnejšie je, ak sa jedná o ready made s.r.o. platcu DPH. Práve toto je spôsob, akým sa dá vyhnúť zdĺhavému procesu nadobudnutia postavenia platcu DPH. Predaj ready made s.r.o. nájdete aj v našej ponuke služieb, pričom k dispozícií máme ako neplatcu DPH, tak ready made s.r.o. platcu DPH. Ak rozmýšľate aj vy nad kúpou ready made firmy, radi vám ju zabezpečíme a navyše vás určite príjemne prekvapí aj cena ready made s.r.o. Okrem ready made s.r.o. v našej ponuke nájdete aj predaj firiem (platca DPH) s, ako aj bez histórie.

Chcete vlastnú firmu, ale nemôžete čakať na všetky administratívne náležitosti okolo založenia spoločnosti a registrovania pre DPH? Potrebujete faktúrovať už dnes? Potom je tu práve pre Vás možnosť zakúpenia tzv. "ready made" spoločnosti kde sa stanete jej spoločníkom/konateľom už do 24 hodín!

Bežné založenie spoločnosti trvá od 10 do 31 dní. Následné podanie registrácie pre DPH a pridelenie IČ DPH od daňového úradu trvá od 1.1.2016 už len 21 dní! Spolu môže celý tento proces trvať až do 52 dní!

Nami predávaná 'ready made' spoločnosť obsahuje:

Riadne splatené základné imanie v plnom rozsahu.

IČO, teda je riadne zapísaná na Živnostenskom úrade ako aj Obchodnóm registriSR.

DIČ čiže je registrovaná pre daň z príjmu na Daňovóm úrade.

IČ DPH - v prípade platcu DPH je registrovaná aj pre daň z pridanej hodnoty na Daňovóm úrade.

Spoločnosť nedisponuje žiadnymi záväzkami ani pohľadávkami.

Po vypísaní objednávkového formuláru nižšie na stránke a následnom podpísaní zmluvy o prevode celého obchodného podielu "ready made" spoločnsti Vám vyhotovíme zápisnicu z valného zhromaždenia. Týmto sa stáva spoločnosť majetkom klienta a on jej vlastníkom/konateľom.  Samozrejme, následne ešte musí prebehnúť zápis jednotlivých zmien do Obchodného registra SR. Ten však už len definitívne potvrdí predchádzajúce právne úpravy.

Na základe požiadaviek klienta spravíme v predávanej "ready made" spoločnosti náležité úpravy a síce: zmena konateľa, zmena sídla spoločnosti, zmena obchodného mena spoločnsoti, zmena spoločníka/spoločníkov, doplnenie predmetov podnikania podľa požiadaviek klienta.

Predaj "ready made" s.r.o.
neplatiteľ DPH

669 €

Predaj "ready made" s.r.o.
platiteľ DPH

od 1 999 €

Na základe zákona o advokácii č. 586/2003 Z. z. táto služba  nie je priamo poskytovaná našou spoločnosťou, ale prostredníctvom spolupracujúcej advokátskej kancelárie. Táto služba Vám bude poskytnutá a faktúra za služby Vám bude vystavená priamo advokátskou kanceláriou, nie našou spoločnosťou. Ceny uvedené na našej stránke sú stanovené samotným advokátom a sú konečné. Naša spoločnosť rieši len súčinnosť.

Máte záujem o naše služby?
Dohodnite si stretnutie!