Daňové priznanie fyzických osôb v roku 2023 za rok 2022

Kto má povinnosť vysporiadať si daň za rok 2022 ? Aký je rozdiel medzi daňovým priznaním a ročným zúčtovaním dane ? Ste živnostník alebo vykonávate slobodné povolanie ? Nestihli ste požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022 ?

Kto má povinnosť vysporiadať si daň za rok 2022

Vysporiadať si svoje daňové povinnosti v roku 2023 za rok 2022 musí každá fyzická osoba, ktorá dosiahla za rok 2022 zdaniteľný príjem viac ako 2.289,63 eur alebo ktorá za rok 2022 vykazuje daňovú stratu. Fyzická osoba si môže dobrovoľne vysporiadať svoje daňové povinnosti za rok 2022 aj keď neprekročí túto uvedenú čiastku. Za zdaniteľný príjem sa nepovažujú štátne sociálne dávky.

Existujú situácie, kedy je pre fyzickú osobu výhodné podať daňové priznanie, a to aj keď neprekročila vyššie uvedenú sumu zdaniteľného príjmu, a to napríklad pri pracujúcich dôchodcoch.

Ročné zúčtovanie dane alebo daňové priznanie

Daňové priznanie môže podať každá fyzická osoba, a to bez ohľadu na to, z akej činnosti tento príjem dosiahla (závislá činnosť, prenájom nehnuteľnosti, živnosť a ďalšie). Vypracovanie a odoslanie tohto daňového priznania si musí zabezpečiť fyzická osoba sama.

Ročným zúčtovaním preddavkov na daň (ročné zúčtovanie dane) si môže svoje daňové povinnosti vysporiadať len taká fyzická osoba, ktorá za rok 2022 dosiahla len príjem zo závislej činnosti (prípadne dosiahla príjem, ktorý bol vysporiadaný v priebehu roka zrážkovou daňou). Ročné zúčtovanie dane vykonáva za fyzickú osobu zamestnávateľ, a to na základe žiadosti zamestnanca. Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovanie dane musela byť zamestnávateľovi doručená do 15.02.2023.

Pokiaľ ste nestihli požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovanie dane alebo ste dosiahli aj iný príjem ako zo závislej činnosti, musíte za rok 2022 podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.

Vypracovanie ako i zaslanie daňového priznania za rok 2022 na daňový úrad Vám radi zabezpečíme. Všetko vieme sprocesovať elektronicky, a teda spracujeme Vaše daňové priznanie online z pohodlia Vášho domova. Pokiaľ preferujete osobný kontakt, radi sa s Vami stretneme v priestoroch našej kancelárie v Bratislave v Starom Meste.

Daňové priznanie za rok 2022

Pokiaľ ste za rok 2022 dosiahli príjem zo živnosti, prenájmu, obchodovania s akciami, predaja nehnuteľnosti, závislej činnosti a nestihli ste v lehote požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, prípadne ste dosiahli akýkoľvek iný zdaniteľný príjem, ktorý presahuje sumu 2.289,63 eur, ste povinný podať daňové priznanie za rok 2022 v roku 2023. Lehota na vypracovanie a podanie daňového priznanie je do 31.03.2023 alebo predĺžená lehota do 30.06.2023 respektíve do 30.09.2023.

Oznámiť daňovému úradu predĺženú lehotu na podanie daňového priznania do 30.06.2023 môže každá fyzická osoba, a to bez udania dôvodu. Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania do 30.09.2023 môže len taká fyzická osoba, ktorá dosiahla zdaniteľný príjem v zahraničí.

Oznámiť daňovému úradu odklad daňového priznania za rok 2022 je fyzická osoba povinná najneskôr do 31.03.2023.

V rámci našich služieb Vám zabezpečíme aj oznámenie o predĺžení lehoty. Nemusíte absolvovať osobnú návštevu daňového úradu, čakať dlhé hodiny na pošte alebo vybavovať elektronický občiansky preukaz, všetko Vám zabezpečí naša spoločnosť.

Kto má povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky

Povinnosť komunikovať s daňovým úradom elektronicky má každá fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť. Uvedené znamená, že pokiaľ ste napríklad živnostník, vykonávate podnikanie podľa osobitných predpisov (veterinár, lekár, audítor a podobné) a ste registrovaný pre daň z príjmov, musíte komunikovať s daňovým úradom elektronicky a daňové priznanie zasielate pomocou občianskeho preukazu elektronicky. Listinne doručené daňové priznanie nebude daňovým úradom akceptované a môže hroziť pokuta.

Pokiaľ fyzická osoba dosiahla príjem len z činností, ktoré nie sú podnikaním ako je závislá činnosť, predaj nehnuteľnosti, výhra v lotérii a táto fyzická osoba nie je registrovaná pre daň z príjmu, môže podať svoje daňové priznanie osobne v podateľni daňového úradu, poštou alebo elektronicky (dobrovoľná možnosť).

Netrápte sa s vybavovaním občianskeho preukazu s aktívnym podpisovaním, elektronické podanie daňového priznania Vám zabezpečíme cez našu spoločnosť.

Zistili ste chybu v svojom podanom daňovom priznaní? Vykonal Vám zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane no dosiahli ste aj iné príjmy? Prečítajte si, aké daňové priznanie musíte podať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (1 - počet hlasov, priemer: 5,00 out of 5)
Loading...