Riadne, opravné alebo dodatočné daňové priznanie fyzickej osoby v roku 2023 za rok 2022

Kedy podáva daňovník riadne daňové priznanie ? Zistili ste chybu v svojom podanom daňovom priznaní podanom za rok 2022 ? Ako postupovať ak ste požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane no dosiahli ste aj iné príjmy ?

Riadne daňové priznanie fyzickej osoby

Riadnym daňovým priznaním sa rozumie prvé podané daňové priznanie, a to bez ohľadu na dátum podania takéhoto priznania.

Lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 v roku 2023 sú:

  1. 31.03.2023 (piatok) v prípade, že fyzická osoba nepodala odklad daňového priznania,
  2. 30.06.2023 (piatok) v prípade, že fyzická osoba podala odklad daňového priznania a nedosiahla zdaniteľné príjmy zo zahraničia,
  3. 30.09.2023 (sobota) resp. 02.10.2023 (pondelok)v prípade, že fyzická osoba podala odklad daňového priznania a dosiahla zdaniteľné príjmy zo zahraničia.

Pokiaľ lehota na podanie daňového priznania pripadne na sviatok alebo víkend, lehota sa posúva na najbližší pracovný deň.

Príklad 1:

11.05.2023 fyzická osoba zistila, že mala povinnosť podať do 31.03.2023 daňové priznanie za rok 2022, avšak na túto povinnosť zabudla a nepodala ani odklad daňového priznania. Táto fyzická osoba dosiahla za rok 2022 príjem vyšší ako 2.289,63 eur. Ako má táto osoba postupovať?

Takáto fyzická osoba podá bezodkladne riadne daňové priznanie, kde uvedie svoje dosiahnuté príjmy za rok 2022. Bez ohľadu nato, že daňové priznanie podáva po lehote na podanie, ide o prvé podané daňové priznanie fyzickej osoby, a teda toto priznanie bude označené ako riadne. Daňový úrad vyrubí takejto fyzickej osobe pokutu za nesplnenie povinnosti v zákonom stanovenej lehote.

Príklad 2:

Fyzická osoba požiadala zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2022. Zamestnávateľ toto ročné zúčtovanie dane vykonal. 08.06.2023 fyzická osoba zistila, že v roku 2022 predala nehnuteľnosť, pričom tento predaj nie je oslobodený od dane z príjmov, a teda tento príjem mal byť uvedený v daňovom priznaní za rok 2022. Ako má táto fyzická osoba postupovať ?

Táto fyzická osoba je povinná podať riadne daňové priznanie typu B, nakoľko bola povinná podať daňové priznanie a nie ročné zúčtovanie dane. Prílohou daňového priznania bude ročné zúčtovanie dane vykonané zamestnávateľom.

Prečítajte si, či Vám vzniká v roku 2023 povinnosť podať daňové priznanie za rok 2022.

Opravné daňové priznanie fyzickej osoby

Fyzická osoba, ktorá podala riadne daňové priznanie, a do lehoty na podanie zistí v takomto podanom daňovom priznaní nezrovnalosť, opraví nekorektné údaje v opravnom daňovom priznaní.

Dodatočné daňové priznanie fyzickej osoby

Fyzická osoba, ktorá podala riadne (prípadne následne opravné daňové priznanie), a po lehote na podanie daňového priznania zistí v takomto podanom daňovom priznaní nezrovnalosť, opraví nekorektné údaje v dodatočnom daňovom priznaní.

Príklad 3:

Fyzická osoba podala riadne daňové priznanie typu A, kde uviedla svoje príjmy zo závislej činnosti. Následne táto fyzická osoba podala do 31.03.2023 opravné daňové priznanie, kde si uplatnila daňový bonus na deti. 06.04.2023 táto fyzická osoba zistila, že zabudla v svojom daňovom priznaní uviesť príjmy z prenájmu. Ako má táto fyzická osoba postupovať ?

Fyzická osoba podá dodatočné daňové priznanie typu B, nakoľko podala riadne resp. opravné daňové priznanie do 31.03.2023.

Príklad 4:

Fyzickej osobe vykonal zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane za rok 2022, pričom v takto podanom ročnom zúčtovaní dane nebol uplatnený daňový bonus na dieťa, nakoľko fyzická osoba zabudla uviesť údaje dieťaťa. Ako postupovať keď si fyzická osoba chce uplatniť daňový bonus na dieťa ?

V prípade, že fyzická osoba zistí tento nesúlad do 31.03.2023, podáva opravné daňové priznanie, nakoľko nedopĺňa žiadne iné príjmy ako boli vykázané v ročnom zúčtovaní dane. Prílohou daňového priznania bude ročné zúčtovanie dane vykonané zamestnávateľom.

Pokiaľ fyzická osoba zistí tento nesúlad až 01.04.2023 a neskôr, podáva dodatočné daňové priznanie, pričom ako príloha daňového priznania bude ročné zúčtovanie dane vykonané zamestnávateľom.

Príklad 5:

Fyzickej osobe vykonal na základe žiadosti zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane za rok 2022. Následne fyzickej osobe prišlo potvrdenie o príjme od iného zamestnávateľa, kde táto fyzická osoba bola zamestnaná pár dní ako brigádnik v roku 2022. Ako má táto osoba postupovať?

Fyzická osoba podá riadne daňové priznanie, kde zohľadní všetky svoje príjmy, nakoľko bude uvádzať aj ďalšie príjmy ako boli uvedeného vo vykonanom ročnom zúčtovaní dane. Prílohou daňového priznania bude ročné zúčtovanie dane vykonané zamestnávateľom.

Aké sadzby dane platia pre rok 2022 a 2023 sa dočítate v našom článku.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (3 - počet hlasov, priemer: 5,00 out of 5)
Loading...