Sadzby dane z príjmov 2023

Prinášame Vám stručný prehľad sadzieb daní z príjmov pre rok 2023.

Daň z príjmov fyzických osôb

Pre daň z príjmov fyzických osôb sadzba dane závisí od typu príjmu, ktorý daňovník dosahuje.

Pri príjmoch zo závislej činnosti (§5), z prenájmu nehnuteľností (§6 ods. 3), z použitia umeleckého diela a umeleckého výkonu (§6 ods. 4) a z ostatných príjmov (§8) je sadzba dane nasledovná:

  • 19% z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41,445.46 € (vrátane)
  • 25% z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41,445.46 €,

Pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§6 ods. 1 a 2) je sadzba dane:

  • 15% zo základu dane/čiastkového základu daneak zdaniteľné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti sú vo výške neprevyšujúcej sumu 49 790€
  • 19% ak zdaniteľné príjmy sú vo výške prevyšujúcej sumu 49 790 € tak z tej časti základu dane, ktorá nepresiahne sumu 41,445.46 € (vrátane)
  • 25% pri zdaniteľných príjmoch nad sumu 49 790 €z tej časti základu dane, ktorá presiahne sumu 41,445.46 €.

Ak daňovník, fyzická osoba, dosahuje príjmy z kapitálového majetku (§7), pri výpočte dane použije sadzbu 19% zo základu dane z príjmov z kapitálového majetku.

Daň z príjmov právnických osôb

Pre daň z príjmov právnických osôb, výška sadzby dane závisí od výšky zdaniteľných príjmov a typu základu dane.

Na základe zisteného základu dane rozlišujeme tieto sadzby dane:

  • 15% zdaniteľné príjmy (výnosy) neprevyšujúce sumu 49 790 €,
  • 21% ak príjmy prevyšujú sumu 49 790 €.

Zistili ste chybu v svojom podanom daňovom priznaní? Vykonal Vám zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane no dosiahli ste aj iné príjmy? Prečítajte si, aké daňové priznanie musíte podať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (2 - počet hlasov, priemer: 3,00 out of 5)
Loading...