Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Články

Poskytovanie náhrady zamestnancovi za používanie vlastného náradia na výkon práce

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi náhradu za použitie vlastného náradia na výkon práce, ak: ho zamestnanec využíva na základe súhlasu zamestnávateľa a zároveňsú dohodnuté podmienky poskytovania tejto náhrady ...

Daňové povinnosti – SEPTEMBER 2022

Aby ste mali prehľad vo všetkých daňových povinnostiach na mesiac  september 2022, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za ...

Zvýšenie náhrady za použitie motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. septembra 2022

Dňom 1. septembra 2022 nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 282/2022 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných ...

Nové sumy stravného od 1. septembra 2022

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich ...

Daňový bonus od 1.7.2022

Od 1.7.2022 vstupujú do platnosti nové sumy daňového bonusu spolu s novým spôsobom výpočtu jeho výšky. Nárok na daňový bonus si rodič môže uplatniť na ...

Nová možnosť poberania materského u otca po narodení dieťaťa

Schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce bude mať dopad aj na Zákon o sociálnom poistení, s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2022. Podľa doplneného ...

Daňové povinnosti – AUGUST 2022

Aby ste mali prehľad vo všetkých daňových povinnostiach na mesiac  august 2022, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za ...

Otcovská dovolenka

Podľa schváleného návrhu zákona sa, s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2022, mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, čím dôjde k zmene „rodičovskej dovolenky“ ...

Kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie?

V súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je zamestnávateľ povinný vykonať ročné zúčtovanie dane svojim zamestnancom. Existujú však aj výnimky, kedy si tento ...

Daňové povinnosti – JÚL 2022

Aby ste mali prehľad vo všetkých daňových povinnostiach na mesiac júl 2022, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!