Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow
Slider

Články

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od 2020

Na základe schválenej novely zákona o dani z príjmov dochádza zmene výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka s účinnosťou od 01. januára 2020. Výška nezdaniteľnej časti základu ...

Mikrodaňovník – nový pojem v účtovníctve

Od roku 2020 sa zavádza nový pojem mikrodaňovník. Za mikrodaňovníka je považovaná fyzická osoba, ktorej príjmy (výnosy) podľa § 6 ods. 1 a 2 za ...

Odvody SZČO od 1.1.2020

Z dôvodu nárastu priemernej mzdy v Slovenskej republike, vzrástol aj minimálny vymeriavací základ, čo pre SZČO znamená zvýšenie minimálnych odvodov do Sociálnej aj zdravotnej poisťovne. Výška minimálnych ...

Minimálna mzda v roku 2020

Vláda Slovenskej republiky, 2. októbra 2019 schválila zvýšenie mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2020 o 60 eur, čiže zo súčasných 520 eur na sumu 580 eur ...

Prehľad všetkých príspevkov (dávok), na ktoré má rodič nárok v roku 2020

Štátne sociálne dávky, na ktoré má rodič nárok bez podmienok, týkajúcich sa dosahovania príjmu sú: 1. Príspevok pri narodení dieťaťa príspevok oproti roku 2019 zostáva ...

Zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od roku 2020

Ministerstvo financií schválilo 11. septembra 2019 zvýšenie sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka od roku 2020 vo výške 4 414,20 €, oproti súčasnej výške ...

Rodičovský príspevok v roku 2020

Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, poskytovaná rodičom na zabezpečenie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku v prípade ...

Znížená sadzba dane z 21 % na 15 % pre menšie spoločnosti a živnostníkov od roku 2020

Na základe novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov bola ministerstvom financií 11. septembra 2019 schválená znížená sadzba ...

Čo musí obsahovať faktúra od dodávateľa, aby si z nej mohol platiteľ dane uplatniť odpočet?

Každý podnikateľský subjekt, ktorý sa stáva platcom DPH či už povinne prekročením obratu alebo dobrovoľne by si mal dať pozor na jednu dôležitú podmienku. Dôležitý ...

Preukazovanie nároku na rodičovský prídavok na dieťa a daňový bonus

Od 1. septembra 2019 už nemusia poberatelia /oprávnené osoby/ rodičovských prídavkov na dieťa doručovať na úrady práce papierové potvrdenia o návšteve školy. Prídavky na dieťa im budú vyplatené automaticky. Iba v prípade, ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!