Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Články

Poskytovanie náhrady zamestnancovi za používanie vlastného náradia na výkon práce

Zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi náhradu za použitie vlastného náradia na výkon práce, ak: ho zamestnanec využíva na základe súhlasu zamestnávateľa a zároveňsú dohodnuté podmienky poskytovania tejto náhrady ...

Daňové povinnosti – SEPTEMBER 2022

Aby ste mali prehľad vo všetkých daňových povinnostiach na mesiac  september 2022, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za ...

Zvýšenie náhrady za použitie motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. septembra 2022

Dňom 1. septembra 2022 nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 282/2022 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných ...

Nové sumy stravného od 1. septembra 2022

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich ...

Daňový bonus od 1.7.2022

Od 1.7.2022 vstupujú do platnosti nové sumy daňového bonusu spolu s novým spôsobom výpočtu jeho výšky. Nárok na daňový bonus si rodič môže uplatniť na ...
rodičovský príspevok

Nová možnosť poberania materského u otca po narodení dieťaťa

Schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce bude mať dopad aj na Zákon o sociálnom poistení, s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2022. Podľa doplneného ...

Daňové povinnosti – AUGUST 2022

Aby ste mali prehľad vo všetkých daňových povinnostiach na mesiac  august 2022, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za ...

Otcovská dovolenka

Podľa schváleného návrhu zákona sa, s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2022, mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, čím dôjde k zmene „rodičovskej dovolenky“ ...

Kedy musí zamestnanec podať sám daňové priznanie?

V súlade so zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je zamestnávateľ povinný vykonať ročné zúčtovanie dane svojim zamestnancom. Existujú však aj výnimky, kedy si tento ...
platca DPH

Daňové povinnosti – JÚL 2022

Aby ste mali prehľad vo všetkých daňových povinnostiach na mesiac júl 2022, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za ...

Elektronické oznamovanie zamestnávania cudzincov od mája 2022

Od mája 2022 spustil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny ...

Od 1. júna bude spustená prevádzka elektronickej PN (ePN)

Elektronická dočasná práce neschopnosť (ePN) ktorá nahradí tlačivo potvrdzujúce práce neschopnosť, bude spustená do prevádzky od 1. júna 2022. V prvej fáze sa budú lekári pripájať ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!