Zvýšenie náhrady za použitie motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. septembra 2022

Dňom 1. septembra 2022 nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 282/2022 o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách. Daným opatrením dochádza k zvýšeniu sumy základnej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu pri použití súkromného motorového vozidla. K zvýšeniu došlo z dôvodu zvýšenia cien položiek spojených s prevádzkovaním motorového vozidla.

V súčasnosti má zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu pri použití súkromného motorového vozidla nárok na:

  • základnú náhradu za každý 1 km jazdy,
  • náhradu za spotrebované pohonné látky.

Suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy od 1.septembra 2022 predstavuje:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky sumu 0,063 EUR,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá sumu 0,227 EUR.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...