Elektronické oznamovanie zamestnávania cudzincov od mája 2022

Od mája 2022 spustil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny alebo občana členského štátu EÚ, čím zamestnávatelia nadobudli možnosť ohlasovať zamestnávanie cudzincov aj iným spôsobom ako osobne, alebo poštou.

V zmysle zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný informovať prostredníctvom informačnej karty úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o nástupe cudzinca do zamestnania a o skončení jeho zamestnania, a to v lehote siedmich pracovných dní.

Elektronizácia služieb tak značne uľahčí proces oznamovania ako zamestnávateľom tak aj pracovníkom na príslušných úradoch. Zamestnávatelia však stále majú možnosť využiť  podanie formulárov informačných kariet prostredníctvom zaslania poštou alebo osobným dodaním, treba však použiť už nové formuláre dostupné na tomto odkaze.

Nové elektronické služby zasielania informačných kariet sú dostupné na portáli www.slovensko.sk a pre podanie formulára je potrebné mať k dispozícií elektronický občiansky preukaz podpísanie informačnej karty kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Ako uvádza Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny „Prostredníctvom informačnej karty nahlasujú zamestnávatelia aj zamestnancov, ktorým bolo udelené národné vízum. 1. apríla 2022 nadobudli účinnosť nariadenia vlády SR, ktorými sa spúšťa zrýchlená schéma udeľovania národných víz pre zjednodušený prístup vodičov a vysokokvalifikovaných zamestnancov z tretích krajín na slovenský trh práce.“

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...