Slide 1

Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Slide 1 - copy

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Slide 1 - copy - copy

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Slide 1 - copy - copy - copy

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Slide 1 - copy - copy - copy

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow

Články

Elektronické oznamovanie zamestnávania cudzincov od mája 2022

Od mája 2022 spustil rezort práce, sociálnych vecí a rodiny elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny ...

Od 1. júna bude spustená prevádzka elektronickej PN (ePN)

Elektronická dočasná práce neschopnosť (ePN) ktorá nahradí tlačivo potvrdzujúce práce neschopnosť, bude spustená do prevádzky od 1. júna 2022. V prvej fáze sa budú lekári pripájať ...

Nepeňažný príjem zamestnanca oslobodený do 500 eur od 1.1.2022

Od 01.01.2022 je podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov príjmom oslobodeným od dane aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v sume najviac ...

Zmeny v systéme INTRASTAT-SK hlásení od roku 2022

Podstatné zmeny nastali v dvoch oblastiach: Zmena prahu oslobodenia Spravodajské jednotky, ktoré v období od 01.10.2020 – 30.09.2021 zrealizovali dovoz/vývoz tovaru v rámci krajín EÚ v sumárnej hodnote do ...

Výška základnej náhrady pri použití súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. mája 2022

Od 1. mája 2022 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel ...

Archivácia účtovnej dokumentácie pri zániku spoločnosti

Podľa § 35 ods. 6 zákona o účtovníctve je účtovná jednotka zanikajúca bez právneho nástupcu povinná pred zánikom, skončením podnikania alebo samostatnej zárobkovej činnosti oznámiť Daňovému ...

Schválenie účtovnej závierky za rok 2021 a nový vzor oznámenia

Na základe opatrenia Ministerstva financií vstúpil do platnosti od 1.1.2022 nový vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. Toto tlačivo bude používané pre účtovné závierky schválené ...

Daňové povinnosti – JÚN 2022

Aby ste mali prehľad vo všetkých daňových povinnostiach na mesiac jún 2022, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za ...

Nové sumy stravného od 1. mája 2022

V zmysle Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, a to priamo na pracoviskách alebo v ich ...

Archivácia účtovnej dokumentácie

V súvislosti s digitalizáciou účtovníctva, ktorá vyplýva z novely zákona o účtovníctve s účinnosťou od 1.1.2022 sa taktiež menia aj možnosti účtovných jednotiek pre archiváciu ich účtovnej dokumentácie. Podľa § ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!