Nebojte sa zmeny!
s nami je to vždy k lepšiemu

Registrovaný
daňový poradca v SKDP

Ušetríme Vám náklady za
mzdára a personalistu

Zodpovedné poradenstvo,
na Vašej ceste za úspechom...

Poistné krytie do výšky
1 milióna EUR

previous arrow
next arrow
Slider

Články

Predlžujú sa termíny na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Právnické osoby  podľa §2 ods.3 Zákona č.530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú povinné  do 31. decembra 2019 podať návrh na zápis ...

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti – zmena od 01.07.2020

Od  01.07.2020 si poistenci budú môcť uplatniť nárok na dávku v nezamestnanosti aj na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny /ÚPSVaR/. Doteraz tak mohli poistenci ...

Virtuálne sídlo firmy

Pri rozbehnutí podnikateľskej činnosti, každý podnikateľ zvažuje, ako by dosiahol čo najnižšie náklady, pretože nevie ako bude jeho novovzniknutá firma prosperovať. Jedným  z dosť dôležitých ...

Zvýšenie sadzby za použitie motorového vozidla pri pracovných cestách

Dňom 1. júna 2019 nadobúda účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 143/2019 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel ...

Zvýšenie daňového bonusu od 01. apríla 2019

Na základe Zákona č. 10/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ...

Čo musí obsahovať faktúra v účtovníctve?

Faktúra, ako daňový a účtovný doklad, sa v podnikaní a účtovníctve používa veľmi často.  Napriek tomu, že nemá predpísanú formu resp. vzhľad, musí obsahovať a ...

Zvýšenie životného minima 2019

Na základne Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 183/2019 Z. z. o úprave súm životného minima, schváleného 12. júna 2019 sa zvyšuje životné minimum od 01. júla ...

Čo je transferové oceňovanie a koho sa týka?

Transferové oceňovanie predstavuje proces stanovovania cien transakcií medzi závislými osobami na daňové účely. Transferové oceňovanie v legislatíve Slovenskej republiky upravuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z ...

Oznámenia o novom poistnom od 01. júla 2019

V týchto dňoch Sociálna poisťovňa rozposiela oznámenia o výške povinných odvodov živnostníkom a ostatným samostatne zárobkovo činným osobám. Tieto oznámenia dostanú najneskôr do 22. júla 2019. ...

Mení sa výška stravného 2019

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dňa 04. júna 2019 schválilo zvýšenie súm stravného. Sumy sa menia na základne Opatrenia MPSVAR č. 176/2019 Z. ...

Máte záujem o naše služby?
Kontaktujte nás!