Nepeňažný príjem zamestnanca oslobodený do 500 eur od 1.1.2022

Od 01.01.2022 je podľa § 5 ods. 7 písm. o) zákona o dani z príjmov príjmom oslobodeným od dane aj nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v sume najviac do výšky 500 eur za zdaňovacie obdobie od všetkých zamestnávateľov.

Kedy je možné uplatniť oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca, a na aké účely túto sumu oslobodenia využiť nemožno?

Plnenie možno oslobodiť len vtedy, ak:

  • v zdaňovacom období, v ktorom zamestnávateľ poskytol zamestnancovi nepeňažné plnenie, aj naň vynaložil prostriedky alebo s ním súvisiace výdavky (náklady),
  • vynaložené prostriedky na nepeňažné plnenie a s ním súvisiace výdavky (náklady) sú výdavkami (nákladmi) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľného príjmu,
  • vynaložené prostriedky na nepeňažné plnenie a s ním súvisiace výdavky (náklady) v zdaňovacom období, v ktorom poskytne nepeňažné plnenie, vylúči z daňových výdavkov.

Oslobodenie nepeňažného príjmu nie je možné uplatniť, ak zamestnávateľ poskytne svojmu zamestnancovi nepeňažné plnenie, ktorého oslobodenie od dane je špecificky upravené v niektorom z ustanovení zákona o dani z príjmov. Vtedy sa uplatní dané špecifické oslobodenie.

Nepeňažné plnenia, na ktoré nie je možné použiť oslobodenie do výšky 500 eur sú tak napr.:

  • zabezpečenie ubytovania zamestnancom,
  • doprava zamestnancov,
  • stravovacie poukážky,

Zo strany zamestnanca ani zamestnávateľa nie je počas zdaňovacieho obdobia žiadna povinnosť sledovať výšku oslobodeného nepeňažného plnenia. Výška uplatnenia oslobodenia nepeňažného príjmu sa vysporiada v ročnom zúčtovaní alebo v daňovom priznaní, ak mal zamestnanec aj iné druhy príjmov a zamestnávateľ mu z tohto dôvodu nemôže tak urobiť ročné zúčtovanie.

-db-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...