Daňové povinnosti – MÁJ 2022

Aby ste mali prehľad vo všetkých daňových povinnostiach na mesiac máj 2022, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za máj 2022 sú štyri a to:

  • 2.5.2022,
  • 16.5.2022,
  • 25.5.2022,
  • 31.5.2022.

Podľa jednotlivých dátumov môžete nižšie nájsť všetky daňové povinnosti, ktoré prislúchajú na dané dni.

2.5.2022

OblasťPovinnosť
Daň z motorových vozidielZaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel
Daň zo závislej činnostiPodanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti,Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti,Povinnosť zamestnávateľa doručiť zamestnancovi doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní preddavkov na daň za rok 2021,Podanie hlásenia o vyúčtovaní dane, o úhrne príjmov zo závislej činnosti a o daňovom bonuse za rok 2021 a zaplatenie dane vyplývajúcej z hlásenia za rok 2021.
Daň z poistenia – právnická osobaPodanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto dane.
Daň z príjmu fyzickej osobyPodanie vyhlásenia fyzickej osoby, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ vykonal ročné zúčtovanie, na poukázanie 2 % (3 %) zaplatenej dane z príjmov za rok 2021 určenému prijímateľovi,Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby.
Daň z príjmu právnickej osobyZaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby,Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a zaplatenie dane za zdaňovacie obdobie, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.4.2022.
OdvodyZaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

16.5.2022

OblasťPovinnosť
Daň z príjmu fyzickej osobyOdvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie,Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov.
Daň z príjmu právnickej osobyOdvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona,Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona.

25.5.2022

OblasťPovinnosť
Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu a kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac,Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.
Spotrebné danePodanie daňového priznania za spotrebnú daň z: elektriny, liehu, minerálneho oleja, zemného plynu, tabakových výrobkov a uhlia,Spotrebná daň z liehu – Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca,Spotrebná daň z minerálneho oleja – Povinnosť distribútora pohonných látok predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého, dodaného minerálneho oleja a stave zásob minerálneho oleja, za predchádzajúci kalendárny mesiac,Spotrebná daň z tabakových výrobkov – oznámenie o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet.

31.5.2022

OblasťPovinnosť
Daň z motorových vozidielZaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel
Daň zo závislej činnostiPodanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti,Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti,
Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane
Daň z príjmu fyzickej osobyPodanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane za rok 2021, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31.5.2022,Zaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby.
Daň z príjmu právnickej osobyZaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby,Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a zaplatenie dane za zdaňovacie obdobie 2021, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 31.5.2022
OdvodyZaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

-bs-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...