Daňové povinnosti – JÚN 2022

Aby ste mali prehľad vo všetkých daňových povinnostiach na mesiac jún 2022, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za jún 2022 sú tri a to:

  • 15.6.2022,
  • 27.6.2022,
  • 30.6.2022.

Podľa jednotlivých dátumov môžete nižšie nájsť všetky daňové povinnosti, ktoré prislúchajú na dané dni v júni 2022. Okrem vyššie uvedených dátumov netreba zabudnúť aj na povinnosť odvodu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov do 5 dní po dni poukázania mzdy zamestnancovi.

15.6.2022

OblasťPovinnosť
Daň z príjmu fyzickej osobyOdvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie,Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov.
Daň z príjmu právnickej osobyOdvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona,Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona.

27.6.2022

OblasťPovinnosť
Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu a kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac,Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac.
Spotrebné danePodanie daňového priznania za spotrebnú daň z: elektriny, liehu, minerálneho oleja, zemného plynu, tabakových výrobkov a uhlia,Spotrebná daň z liehu – Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca,Spotrebná daň z minerálneho oleja – Povinnosť distribútora pohonných látok predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého, dodaného minerálneho oleja a stave zásob minerálneho oleja, za predchádzajúci kalendárny mesiac,Spotrebná daň z tabakových výrobkov – oznámenie o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet.

30.6.2022

OblasťPovinnosť
Daň z motorových vozidielZaplatenie mesačných a štvrťročných preddavkov na daň z motorových vozidiel
Daň zo závislej činnostiPodanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti,Podanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti,
Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane
Daň z príjmu fyzickej osobyPodanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za zdaňovacie obdobie 2021 a zaplatenie dane za rok 2021, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2022,Zaplatenie mesačných a štvrťročných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby.
Daň z príjmu právnickej osobyZaplatenie mesačných a štvrťročných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby,Podanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby a zaplatenie dane za zdaňovacie obdobie 2021, ak si daňovník predĺžil lehotu na podanie daňového priznania do 30.6.2022
Spotrebná daň z liehuUkončenie výrobného obdobia pre liehovarnícky závod na pestovateľské pálenie ovocia od 1.7.2021 do 30.6.2022
OdvodyZaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach

-bs-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...