Zmeny v systéme INTRASTAT-SK hlásení od roku 2022

Podstatné zmeny nastali v dvoch oblastiach:

  • Zmena prahu oslobodenia

Spravodajské jednotky, ktoré v období od 01.10.2020 – 30.09.2021 zrealizovali dovoz/vývoz tovaru v rámci krajín EÚ v sumárnej hodnote do 1 mil. EUR, patria do skupiny oslobodených subjektov k predkladaniu štatistických výkazov.

Do termínu zmeny bola prahová hodnota oslobodenia:

  • dovozu v ocenení do 200 000 EUR,
  • vývozu do 400 000 EUR.

POZOR: V prípade subjektov pôsobiacich v pôdohospodárskom a potravinárskom odvetví na základe SK NACE platia prahové hodnoty z roku 2021.

  • Výmena mikroúdajov o intra-EÚ

Primárnym cieľom je uľahčiť administratívnu náročnosť tým, že k zostaveniu štatistiky dovozu môžu byť použité informácie prijaté od členských štátov EÚ. Informácie získané od vývozcov sú relevantné pre zostavenie štatistiky tak vývozu, ako i dovozu. Údajové prvky, ktoré je potrebné získať od vývozcov pre splnenie spravodajskej povinnosti sú:

  1. IČ DPH dovozcu

Spravidla je to údaj uvedený aj v súhrnnom výkaze DPH. Ak partner údaj IČ DPH nemá, alebo ho nevie získať, použije sa tzv. zástupný identifikátor IČ DPH partnera v jednej z nasledujúcich foriem:

  • fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „FO“ a „PO“) – podnikateľ: QT999999999999,
  • FO – nepodnikateľ: QN999999999999,
  • v prípade trojstranného obchodu, pri ktorom sa nevie určiť IČ DPH: XX999999999999; XX predstavuje prvé dva znaky IČ DPH prvého odberateľa uvedeného na faktúre,
  • IČ DPH nie je známe: QV999999999999.

  1. krajina pôvodu

Krajina, kde bol tovar vyrobený, získaný alebo podstatne prepracovaný.

-jk-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...