Výška základnej náhrady pri použití súkromného motorového vozidla pri pracovnej ceste od 1. mája 2022

Od 1. mája 2022 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 117/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách, ktorým dochádza k zvýšeniu sumy základnej náhrady pre zamestnanca vyslaného na pracovnú cestu pri použití súkromného motorového vozidla.

Pracovnou cestou sa podľa zákona o cestovných náhradách rozumie „čas od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracoviskovrátane výkonu práce v tomto mieste do skončenia tejto cesty.

Zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu má pri použití súkromného motorového vozidla nárok na:

  • základnú náhradu za každý 1 km jazdy,
  • náhradu za spotrebované pohonné látky.

Výška základnej náhrady za každý 1 km jazdy od 1.mája 2022 predstavuje:

  • pre jednostopové vozidlá a trojkolky sumu 0,059 EUR,
  • pre osobné cestné motorové vozidlá sumu 0,213 EUR,

Náhrada za spotrebované pohonné látky patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok prepočítaných podľa spotreby v technickom preukaze vozidla alebo v osvedčení o jeho evidencii.

Nové sumy základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre jednotlivé vozidlá je potrebné zohľadniť v cestovných príkazoch prvýkrát za mesiac máj.


-bs-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...