Náhrada kurzarbeit-u pre SZČO za marec 2022

Od 1.3.2022 nahrádza projekt „Prvá pomoc“ podpora v čase skrátenej práce, tzv. Kurzerbeit. Nová pomoc sa však týka len podpory zamestnávateľov, nie SZČO. Aj napriek ustupujúcej pandémii budú mať SZČO rovnako nárok na  finančnú pomoc od štátu za marec 2022.

Za oprávneného žiadateľa bude SZČO považovaná, ak v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, resp. núdzového/výnimočného stavu jej tržby klesli o 40 % a viac v porovnaní s tržbami za príslušné mesiace z rokov 2019, 2020 alebo 2021 alebo v porovnaní s priemernými tržbami za rok 2019,2020 alebo 2021. Pri priemerných tržbách však musí byť dodržaná podmienka vykonávania zárobkovej činnosti po celý príslušný porovnávaný rok.

Výška príspevku bude vo výške 60 % vymeriavacieho základu, avšak môže dôjsť  k jeho kráteniu v prípade, ak má SZČO príjmy z pracovného pomeru alebo dohody. Žiadosť alebo výkaz za marec 2022 je možné predložiť najneskôr do konca apríla 2022.

Podmienky pre splnenie nároku na finančnú pomoc za marec 2022:

  • Prevádzkovanie činnosti SZČO minimálne 24 mesiacov pred podaním žiadosti,
  • platenie nemocenského a dôchodkového poistenia počas daných 24 mesiacov,
  • splnenie daňových povinností a finančných záväzkov voči úradu,
  • prevádzkovanie činnosti aj v nasledujúcich dvoch mesiacoch.

Kto nemôže požiadať o túto pomoc ?

  • SZČO, ktorá poberala príspevok v rámci iného aktívneho opatrenia trhu práce v období 2 rokov pred podaním žiadosti (okrem príspevkov z projektov „Prvá pomoc/+/++“),
  • SZČO, ktorá poberala materské, nemocenské alebo rodičovský príspevok za celý mesiac.
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...