Daňové povinnosti – OKTÓBER 2022

Aby ste mali prehľad vo všetkých daňových povinnostiach na mesiac október 2022, pripravili sme pre Vás zhrnutie toho najdôležitejšieho. Najvýznamnejšie dni z pohľadu daňových povinností za október 2022 sú tri a to:

  • 17.10.2022
  • 25.10.2022,
  • 31.10.2022.

Podľa jednotlivých dátumov môžete nižšie nájsť všetky daňové povinnosti, ktoré prislúchajú na dané dni. Okrem vyššie uvedených dátumov netreba zabudnúť aj na povinnosť odvodu preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti za zamestnancov do 5 dní po dni poukázania mzdy zamestnancovi.

17.10.2022

OblasťPovinnosť
Daň z príjmu fyzickej osobyOdvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona o dani z príjmov a oznámenie,Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona o dani z príjmov.
Daň z príjmu právnickej osobyOdvedenie dane z príjmov vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona,Odvedenie sumy na zabezpečenie dane z príjmov platiteľom podľa § 44 zákona.

25.10.2022

OblasťPovinnosť
Daň z pridanej hodnoty Podanie súhrnného výkazu a kontrolného výkazu za kalendárny mesiac pre platiteľa podávajúceho súhrnný výkaz za kalendárny mesiac a rovnako pre platiteľa so zdaňovacím obdobím kalendárny štvrťrok,Podanie daňového priznania k DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac pre platiteľa s mesačným zdaňovacím obdobím a za tretí štvrťrok 2022 pre platiteľa so štvrťročným zdaňovacím obdobím.
Spotrebné danePodanie daňového priznania za spotrebnú daň z: elektriny, liehu, minerálneho oleja, zemného plynu, tabakových výrobkov a uhlia,Spotrebná daň z liehu – Uzatvorenie evidencie za príslušný kalendárny mesiac odberateľom kontrolných známok pri SPD z liehu v elektronickom systéme KZ do 25. dňa kalendárneho mesiaca,Spotrebná daň z minerálneho oleja – Povinnosť distribútora pohonných látok predložiť colnému úradu hlásenie o množstve nadobudnutého, dodaného minerálneho oleja a stave zásob minerálneho oleja, za predchádzajúci kalendárny mesiac,Spotrebná daň z tabakových výrobkov – oznámenie o množstve cigariet uvedených do daňového voľného obehu na daňovom území za predchádzajúci kalendárny mesiac pre daňový sklad, oprávneného príjemcu a dovozcu cigariet.

31.10.2022

OblasťPovinnosť
Daň z pridanej hodnoty Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny mesiac pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane iOSS na predaj tovaru na diaľku dovážaného z územia tretích štátov a zaplatenie tejto dane,Podanie daňového priznania za predchádzajúci kalendárny štvrťrok pre osobu uplatňujúcu osobitnú úpravu dane OSS na predaj tovaru na diaľku na území EÚ, určité domáce dodania tovaru a služby dodané osobám iným ako zdaniteľným osobám a zaplatenie tejto dane.
Daň z poistenia – právnické osobyPodanie daňového priznania k dani z poistenia za predchádzajúci kalendárny štvrťrok a zaplatenie tejto dane
Daň z príjmu fyzickej osobyZaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby 
Daň z príjmu právnickej osobyZaplatenie mesačných preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby 
OdvodyZaplatenie osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach
Daň zo závislej činnostiPodanie prehľadu o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti,Podanie písomného oznámenia správcovi dane o výške sumy osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti.
Daň z motorových vozidielZaplatenie mesačných preddavkov na daň z motorových vozidiel

-bs-

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...