Nová možnosť poberania materského u otca po narodení dieťaťa

Schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce bude mať dopad aj na Zákon o sociálnom poistení, s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2022.

Podľa doplneného znenia §49 Zákona o sociálnom poistení bude mať po novom otec dieťaťa nárok na materské v rozsahu 2 týždňov v období do 6 týždňov od narodenia dieťaťa, ak:

  • sa stará o dieťa,
  • bol v období 2 rokov pred dňom, od ktorého žiada o priznanie materského, nemocensky poistený najmenej 270 dní,
  • v deň, od ktorého žiada o priznanie materského, je nemocensky poistený alebo je v ochrannej lehote po zániku nemocenského poistenia.

Zároveň platí, že otec môže materské poberať súčasne s matkou dieťaťa, rovnako, ako môže súbežne poberať materské a rodičovský príspevok po narodení dieťaťa. Nárok zaniká dovŕšením 3 rokov veku dieťaťa.V prípade, ak matka nepoberala materské, stále platí, že otec môže začať poberať ďalšie materské až po uplynutí 6 týždňov od narodenia dieťaťa.

Nová možnosť čerpania materského v období 2 týždňov po pôrode ovplyvní otcom aj následné poberanie materského, kedy po skončení poberania materského matkou dieťaťa môže prevziať starostlivosť otec.

Základné a upravené lehoty poberania materského po uplynutí 6 týždňov od pôrodu dieťaťaOtec nepoberal materské do 6 týždňov od narodenia dieťaťaOtec poberal materské v období do 6 týždňov po narodení dieťaťa
Základná dĺžka28 týždňov26 týždňov
Dĺžka materského, ak je otec osamelý31 týždňov29 týždňov
Dĺžka materského, ak sa otec stará o 2 a viac detí37 týždňov35 týždňov

V prípade detí, narodených pred 1. októbrom 2022 sa bude brať do úvahy obdobie 6 týždňov od ich narodenia. Pri deťoch narodených najskôr 21. augusta 2022 bude môcť, teda otec požiadať o materské po pôrode dieťaťa.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...