Ak zamestnanec nepôjde na test, ide o prekážku na strane zamestnanca

V súvislosti s plošným testovaním na COVID-19 platí, že ak zamestnanec vykonáva prácu, ktorú nie je možné robiť z domu, musí ísť na test alebo ostane v domácej 10-dňovej karanténe, pričom tzv. pandemickú DPN nedostane. Zamestnanec bude musieť požiadať zamestnávateľa o pracovné voľno a to sa, podľa ministra práce, považuje za prekážku v práci na strane zamestnanca. O tejto prekážke je povinný oboznámiť svojho zamestnávateľa čím skôr. V tom prípade môže zamestnávateľ umožniť zamestnancovi:

  • čerpať dovolenku alebo
  • pracovné voľno aj z iných dôvodov ako vymenúva Zákonník práce, a to s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy [§ 141 ods. 3 písm. b)]
  • zamestnávateľ poskytne zamestnancovi na jeho žiadosť tzv. neplatené voľno, alebo sa s ním dohodne, že za čas trvania „dobrovoľnej karantény“ mu poskytne pracovné voľno s náhradou mzdy [§ 141 ods. 3 písm. c)]
  • pracovné voľno s náhradou mzdy, ktoré si zamestnanec odpracuje neskôr [§ 141 ods. 3 písm. d)].
Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...