Ako pri nákupe odpočítať DPH ako platca a nefakturovať DPH ako neplatca?

Otázku či sa po založení firmy registrovať k dani z pridanej hodnoty a byť platca DPH alebo sa neregistrovať a byť neplatca DPH si pokladá mnoho podnikateľov. Logicky tak zvažujú výhody a nevýhody týchto dvoch režimov.

Byť platcom DPH sa oplatí najmä tomu, kto sa zaoberá obchodom (predaj/nákup). Výhodou tohto postavenia je to, že spoločnosť má možnosť nárokovať si zaplatenú DPH na vstupe. Na druhej strane sa platcom DPH neoplatí byť tomu, kto napríklad poskytuje služby širokému okruhu koncových spotrebiteľov ( rozumej „štandardným občanom“, nie podnikateľom). Dôvodom je to, že koncový spotrebiteľ nemá možnosť nárokovať si zaplatenú DPH. Na druhej strane však podnikateľ dodávajúci služby (ak by bol platiteľ DPH) musí vystaviť faktúru aj s DPH, ktorú odvádza štátu. V dôsledku tejto skutočnosti však podnikateľ, ktorý je platiteľom DPH nemôže cenovo konkurovať podnikateľovi, ktorý platcom DPH nie je. Platiteľ DPH má totižto sumy navýšene o 20% DPH, čiže jeho služby sú pre koncového spotrebiteľa logicky drahšie. Na zváženie však prichádza prípad, kedy podnikateľ, ktorý je neplatiteľ DPH, a tým je „cenovo konkurencieschopnejší“ chce kúpiť do majetku svojej spoločnosti napríklad nebytový priestor či auto. Ich kúpu si ako neplatiteľ DPH nemôže uplatniť zaplatenú DPH na vstupe.

Byť alebo nebyť platiteľom ? Máme riešenie

Riešením býva založenie podnikovej štruktúry, kedy podnikateľ môže disponovať aj dvoma spoločnosťami, pričom jedna bude platiteľ DPH a druhá zasa nie, pričom podnikanie s nimi „previaže“. Samozrejme, v tejto súvislosti je nutná analýza, nakoľko viac spoločností znamená vyššiu administratívnu a účtovnú záťaž. Nemožno zabudnúť ani na daňové licencie, čiže podnikateľ by znášal „daňové bremeno“ za dve spoločnosti. Podniková štruktúra (rozumej využívanie dvoch a viac spoločností v tom istom podnikaní) môže byť nevyhnutnosťou aj pri ochrane majetku. Podnikateľ má v skratke jednu spoločnosť na majetok a druhú na prevádzku podniku. Riziko z podnikania je tak „posunuté“ na spoločnosť, ktorá vykonáva prevádzku podniku, avšak nie je na nej majetok. Spoločnosť bez majetku si však môže majetok potrebný k prevádzke podniku od spoločnosti, ktorá ho vlastní prenajať. Je množstvo štruktúr, ktoré prinášajú okrem daňových výhod, aj výhody akými sú ochrana majetku, anonymita, využitie synergie, lepšia prehľadnosť v projektoch, lepšie financovanie od bánk, atď. Samozrejme, nutná je analýza podnikania, efektívne nadstavenie a previazanie podnikania nevynímajúc právne a účtovné ošetrenie.

RADA: V zmysle zákona o DPH, ak podnikateľ za posledných 12 mesiacov presiahne obrat 49 790,- €, tak je povinný registrovať sa k DPH. V tejto súvislosti môžu podnikatelia, ktorí z vyššie uvedeného dôvodu nechcú byť platiteľmi DPH, zvážiť rozloženie svojho obratu na dve spoločnosti, resp. na živnosť a spoločnosť.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...