Čo musí obsahovať faktúra od dodávateľa, aby si z nej mohol platiteľ dane uplatniť odpočet?

Každý podnikateľský subjekt, ktorý sa stáva platcom DPH či už povinne prekročením obratu alebo dobrovoľne by si mal dať pozor na jednu dôležitú podmienku. Dôležitý je nielen spôsob vystavenia faktúry odberateľovi, ale aj naopak.

Čo teda musí obsahovať faktúra od dodávateľa a aké sa s tým spájajú problémy?

Problémom s ktorým sa často stretávame je, že na faktúrach od dodávateľov chýba pridelené IČ DPH pár mesiacov po registrácii spoločnosti, čo zabraňuje uplatneniu nároku na odpočet.

DIČ je povinný daňový subjekt uvádzať podľa § 31 ods. 11 zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov na každom daňovom doklade (napr. na faktúrach, dobropisoch, vrubopisoch, pokladničných dokladoch a dodacích listoch) a tiež pri styku so správcom dane, čo v konečnom dôsledku znamenám že platiteľ DPH je povinný na vydaných a aj na prijatých faktúrach mať uvedené IČ DPH aj DIČ.

Náležitosti faktúry v súčasnosti upravujú:

• Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.,
• Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z.
• Zákon o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z..

Využite naše odborné služby, ako napríklad vedenie účtovníctvadaňové poradenstvo alebo predaj ready made s.r.o. platca DPH, a garantujeme vám, že nebudete ľutovať.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...