Daňové konania a daňové straty

Daňové  konania

Od 25.4.2020 sa na základe novely zákona č. 67/2020 Z.z. prerušuje daňové konanie na žiadosť daňového subjektu, s platnosťou od nasledujúceho dňa po podaní žiadosti až do konca pandémie.

  • V doteraz prerušených daňových konaniach sa pokračuje, ak neboli prerušené na žiadosť daňového subjektu alebo ak pominuli dôvody, pre ktoré sa daňové konania prerušili.

Ak daňový subjekt nepožiada o prerušenie konania, pri úkonoch v daňovom konaní sa nebude dať uplatniť odpustenie zmeškania lehoty. Lehoty na vykonanie úkonov začnú plynúť odznova.

Právne účinky úkonov vykonaných počas daňových konaní doteraz prerušených zostávajú podľa zákona č. 67/2020 Z.z. zachované.

Daňové straty

Podľa novely zákona č. 67/2020 Z.z. si môže daňovník (PO alebo FO) odpočítať od základu dane neuplatnené daňové straty vykázané podľa osobitného predpisu za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018 najviac v úhrnnej hodnote 1 000 000 EUR, ak posledný deň lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie uplynie v období od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020.

  • Odpočet daňovej straty si môže daňovník, ktorého zdaňovacím obdobím je hospodársky rok, uplatniť v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najskôr 31.10.2019,
  • Vyššie uvedená daňová strata sa odpočítava postupne od najskoršej vykázanej daňovej straty po naposledy vykázanú.

Nevyznáte sa v oblasti daní? Sme vám plne z dispozícií. Poskytujeme odborné daňové poradenstvo, ako aj ďalšie služby pre podnikateľov. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...