Daňové náklady po novom

Daňovým výdavkom (nákladom) nebudú po prvýkrát rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, rezervy na zostavenie, zverejnenie a overenie účtovnej závierky či výročnej správy a rezervy na zostavenie daňového priznania. Do základu dane sa zahrnú až v čase ich použitia. Čo znamená o účtovný rok neskôr.

Zavedená je taktiež skupina daňových výdavkov, ktoré budú od 2015 viazané na ich skutočnú úhradu. Medzi ne budú patriť výdavky na nájomné, právne a poradenské služby, marketingové štúdie, prieskum trhu a za sprostredkovanie obchodu.

To isté však bude platiť aj pre skupinu výnosov. Príjem (výnos), ktorý sa bude zahrňovať do základu dane až po zaplatení, je príjem (výnos) z marketingových štúdií a iných štúdií na prieskum trhu.

Naopak, výdavky sankčnej povahy, aj keď budú dohodnuté v zmluve, resp. vyplývajú priamo zo zákona od roku 2015, už nebudú daňovými výdavkami (nákladmi) ani po ich uhradení. Príjmy sankčnej povahy sa budú zdaňovať ešte pred ich úhradou.

daňové náklady po novom

Najviac túto zmenu pocítime v prvom zdaňovacom období, čo je rok 2015, kedy časť našich nákladov presunieme do nasledujúceho roka.

Zavedením tejto zmeny je snaha zabrániť umelému vytváraniu nákladov v dobe, kedy daňový subjekt už pozná výšku svojej daňovej povinnosti a snaží sa ju znížiť „umelo“ vytvorenými nákladmi či rezervami.

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...