Daňový bonus na dieťa v roku 2020

Daňový bonus na dieťa znižuje daň z príjmov fyzickej osoby, nie základ dane. Zamestnanec si ho môže uplatniť mesačne počas roka alebo následne v ročnom zúčtovaní či daňovom priznaní po skončení roka. Ostatní daňovníci si daňový bonus môžu uplatniť len po skončení roka v daňovom priznaní FO.

Podmienky pre uplatnenie daňového bonusu

  1. Daňovník má nárok na daňový bonus na dieťa ak v zdaňovacom období dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 (zo závislej činnosti) aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy alebo dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 6 ods. 1 a 2 aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykázal kladný základ dane, nie daňovú stratu.

To znamená, že hranicou ročných zdaniteľných príjmov pre rok 2020 na poskytnutie daňového bonusu je suma 3 480 €. Pre splnenie podmienky sa príjmy z jednotlivých paragrafov nespočítavajú.

  • Pre uplatnenie daňového bonusu je potrebné, aby dieťa žilo v jednej domácnosti s daňovníkom, bez ohľadu na trvalý pobyt dieťaťa. Bonus si môže uplatniť iba jeden z rodičov.
  • Daňový bonus je uplatniteľný odo dňa narodenia dieťaťa až do veku 25 rokov, ak je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole.

Výška daňového bonusu

Od 1.1.2020 sa daňový bonus zvyšuje na sumu 22,72 € mesačne. Stále platí, že výška daňového bonusu na dieťa do 6 rokov sa zdvojnásobuje – 45,44 € na mesiac.

 Dieťa do 6 rokovDieťa nad 6 rokov
Mesačný daňový bonus45,44 €22,72 €
Ročný daňový bonus545,28 €272,64 €

Prílohou k daňovému priznaniu daňovníka je rodný list dieťaťa alebo potvrdenie o návšteve školy.

Okrem aktuálnych informácií vám ponúkame aj odborné služby pre podnikateľov, z ktorých spomenieme napríklad daňové poradenstvo, mzdy a personalistiku, komplexné vedenie účtovníctva alebo predaj ready made s.r.o. Viac informácií a celú ponuku služieb nájdete v časti služby.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...