Dlhodobé ošetrovné od 1.4.2021

O dávku dlhodobé ošetrovné môžu žiadať poistenci, ktorí sa budú starať o chorého blízkeho po ukončení jeho min. 5 dňovej hospitalizácie alebo o nevyliečiteľne chorého blízkeho. Pri starostlivosti sa môže vystriedať viac poistencov – spravidla po 30 dňoch, kedy im bude dávka vyplatená v úhrne všetkým najviac za 90 dní.

Nové podporné obdobie 90-tich dní dlhodobého ošetrovného môže začať plynúť až po uplynutí 12 mesiacov od vzniku nároku na výplatu predchádzajúceho dlhodobého ošetrovného.

Nárok na ošetrovné nemá:

 • poistenec za dni, počas ktorých
  • sa mu vypláca náhrada príjmu pri dočasnej PN,
  • má nárok na výplatu nemocenského,
  • má nárok na výplatu materského,

Nárok na dlhodobé ošetrovné nemá poistenec v období poberania krátkodobého ošetrovného.

Potrebu dlhodobej starostlivosti určuje a potvrdzuje príslušný lekár, pričom žiadosť o ošetrovné treba predložiť ihneď po vystavení žiadosti ! Ak si chce poistenec uplatniť nárok na ošetrovné z viacerých nemocenských poistení, oprávnený lekár vystaví žiadosť, príp. ďalšie tlačivá osobitne pre každé z nich.

Ako o dávku požiadať a čo treba vyplniť ?

 1. Získanie potvrdenia – žiadosti od príslušného lekára.
 2. SZČO (povinne nemocensky poistená), dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote požiadajú o dávku predložením žiadosti príslušnej pobočke Sociálnej poisťovni.
 3. Zamestnanec pred uplatnením nároku predloží žiadosť zamestnávateľovi, ktorý potvrdí časť za zamestnávateľa a následne zamestnanec/zamestnávateľ (podľa ich dohody) predloží žiadosť Sociálnej poisťovni.

Žiadosť je potrebné doručiť v originálnej verzii, teda osobne alebo zaslať poštou.

Tlačivá:

 1. Potvrdenie o potrebe osobnej a celodennej starostlivosti a o prvom poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti – Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné 

Toto tlačivo potvrdzujú lekári vymedzení zákonom:

 1. lekár zdravotníckeho zariadenia ústavnej starostlivosti určeného poskytovateľom, pri hospitalizácií min. 5 dní, ak je predpoklad, že chorý bude potrebovať osobnú starostlivosť minimálne 30 dní.
 2. lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore, ak chorý trpí nevyliečiteľnou chorobou.
 • Potvrdenie o poskytovaní osobnej a celodennej starostlivosti ďalšou osobou – Žiadosť o „dlhodobé“ ošetrovné, ak sa pri starostlivosti osoby vystriedajú po 30 dňoch.
 • Potvrdenie o trvaní poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti ku koncu kalendárneho mesiaca, pri starostlivosti o chorého, ktorá bude pokračovať aj nasledujúci mesiac.
 • Potvrdenie o ukončení poskytovania osobnej a celodennej starostlivosti / Potvrdenie o ukončení potreby osobnej a celodennej starostlivosti .

Druhé, tretie a štvrté tlačivo potvrdzuje všeobecný lekár, s ktorým má ošetrovaná osoba uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...