Dôchodca pracujúci na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

S platnosťou od 1. júla 2018, dôchodcovia pracujúci na základe dohody o pracovnej činnosti, alebo dohody o vykonaní práce nebudú musieť platiť odvody na starobné poistenie za určitých podmienok.

Jedná sa o poberateľov starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku s dovŕšeným dôchodkovým vekom a invalidného výsluhového dôchodku.

Poberateľ dôchodku si môže odvodovú úľavu zo starobného poistenia uplatniť, len u jedného zamestnávateľa, podpísaním „Čestného vyhlásenia“.

Táto výnimka je uplatniteľná len do výšky 200 Eur mesačne. Suma nad 200 Eur už podlieha odvodom na dôchodkové poistenie.

Pozor, pokiaľ predčasný starobný dôchodca presiahne mesačný príjem 200,00 Eur, bude mu vyplácanie dôchodku zastavené. Poberateľ predčasného dôchodku sa nesmie stať poistencom na účely starobného poistenia.
Dôchodcovia s dohodou uzavretou pred 01.07.2018, majú nárok na uplatnenie odvodovej úľavy. „Čestné vyhlásenie“ musia doručiť zamestnávateľovi do 30.06.2018.

Prehľad odvodov z dohody o vykonaní práce / dohody o pracovnej činnosti:

Poberateľ starobného dôchodku

Sociálne postenieSociálne postenieZamestnávateľ
Bez uplatnenia odvodovej úľavy4,00%19,80%
Uplatnená odvodová úľava do 200,00 €4,00% nad 200,00€1,05% z celej výšky príjmu
+ 18,75% nad 200,00€

Poberateľ invalidného dôchodku

Sociálne postenieSociálne postenieZamestnávateľ
Bez uplatnenia odvodovej úľavy7,00%22,80%
Uplatnená odvodová úľava do 200,00 €7,00% nad 200,00€1,05% z celej výšky príjmu
+ 21,75% nad 200,00€

Poberateľ predčasného starobného dôchodku

Sociálne postenieSociálne postenieZamestnávateľ
Bez uplatnenia odvodovej úľavy8,00%29,80%
Uplatnená odvodová úľava do 200,00 €4,00% z celej výšky príjmu
+ 4,00% nad 200,00€
11,05% z celej výšky príjmu
+ 18,75% nad 200,00€

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...