Dôchodkový vek od 01.01.2019

dôchodkový vek od 01.01.2019Dôchodkový vek sa  od 01.01.2019   naďalej zvyšuje a stanovuje na princípe postupného posúvania dôchodkového  veku  na základe štatisticky zisťovaného priemerného veku dožitia. Netýka sa to však dvoch kategórií.

Prvú kategóriu tvoria ženy narodené v rokoch  1956-1961, ktoré si môžu znížiť dôchodkový vek podľa počtu vychovaných detí. Podmienka výchovy dieťaťa je splnená, ak sa žena osobne stará alebo starala o dieťa vo veku do dosiahnutia plnoletosti aspoň po dobu 10 rokov. Za splnenú sa považuje tiež, ak sa žena starala o dieťa od jeho narodenia do jeho úmrtia, pokiaľ dieťa zomrelo po dosiahnutí šiestich mesiacov veku.

Druhú kategóriu tvoria ľudia, ktorí dostatočne dlho pracovali v zamestnaní zaradenom do I. pracovnej kategórie alebo do I. alebo II. kategórie funkcií (zvýhodnené kategórie). Ich dôchodkový vek je od 55 do 59 rokov a nároky naň sa budú priznávať aj po roku 2023.

Dôchodkový vek  sa po novom  stanovuje  na roky a mesiace, pričom platí, že pre poistencov narodených v tom istom roku je rovnaký. Konkrétny dátum dovŕšenia veku odchodu do dôchodku teda závisí od dátumu narodenia . Presný termín odchodu do dôchodku je známy päť rokov vopred.

Podľa roku a mesiaca narodenia bude dôchodkový vek dotknutých osôb/poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960/ a dátum odchodu do odpočinku vyzerať nasledovne:

Dôchodkový vek poistencov narodených v rokoch 1957 až 1960

rok narodenia

dôchodkový vek

mesiac narodenia

jan.

feb.

mar.

apr.

máj

jún

júl

aug.

sep.

okt.

nov.

dec.

1957

62r + 6m

07/2019

08/2019

09/2019

10/2019

11/2019

12/2019

01/2020

02/2020

03/2020

04/2020

05/2020

06/2020

1958

62r + 8m

09/2020

10/2020

11/2020

12/2020

01/2021

02/2021

03/2021

04/2021

05/2021

06/2021

07/2021

08/2021

1959

62r + 10m

11/2021

12/2021

01/2022

02/2022

03/2022

04/2022

05/2022

06/2022

07/2022

08/2022

09/2022

10/2022

1960

63r + 2m

03/2023

04/2023

05/2023

06/2023

07/2023

08/2023

09/2023

10/2023

11/2023

12/2023

01/2024

02/2024

* Dôchodkový vek poistencov na kalendárne roky 2024 a nasledujúce, teda dôchodkový vek poistencov narodených po roku 1960, bude každoročne stanovený opatrením, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vždy do konca októbra kalendárneho roka, ktorý päť rokov predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Ženám zostáva naďalej znížený dôchodkový vek podľa počtu detí.

Dôchodkový vek žien, ktorým sa aj po 31. decembri 2018 zachováva znížený dôchodkový vek

Rok narodenia

0 detí

1 dieťa

2 deti

3 – 4 deti

>5 detí

1957

62r+6m

62r+6m

61r+9m

60r

58r+3m

1958

62r+8m

62r+8m

62r+8m

60r+9m

59r

1959

62r+10m

62r+10m

62r+10m

61r+6m

59r+9m

1960

63r+2m

63r+2m

63r+2m

63r+2m

60r+6m

1961

nový DV

nový DV

nový DV

nový DV

61r+3m

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...