Dotácia na nájom (COVID-19)

V súvislosti s pretrvávajúcou pandémiou, ktorú spôsobila ľudská nákaza s označením COVID-19, vláda dňa 9.6.2020 prijala ďalšie mimoriadne opatrenie. Cieľom je podporiť prevádzkyschopnosť podnikateľských subjektov formou dotácie na úhradu nájomného. Opatrenie bolo prijaté za účelom kompenzácie straty príjmu počas obdobia štátnej karantény.

Komu je dotácia poskytnutá?

Dotácia bude poskytnutá fyzickým a právnickým osobám využívajúcim nájomný priestor na základe nájomnej zmluvy, ktorým bol obmedzený vstup do prenajatého priestoru. Pomoc je poskytnutá aj na obslužné priestory, akými sú parkoviská či trhové miesta.

Elektronické podanie štruktúrovanej žiadosti, dostupnej na portály MH SR podáva prenajímateľ v mene nájomcu. Predpokladom na získanie dotácie je dohoda. Dohoda pozostáva zo žiadosti o spomínanú dotáciu uzatvorená medzi účastníkmi nájomnej zmluvy.  Zároveň sú stanovené limity maximálnej výšky dotácie, ktorá nepresiahne ½ nájomného počas obdobia pandémie. Dotácia sa poskytuje len na nájom mimo vedľajších nákladov spojených s užívaním priestoru. Ak je súčasťou sumy nájomného aj služba spojená s nájmom, požadovaná dotácia sa poníži o 5 % v prípade, že tieto poplatky nemožno vyčleniť zo sumy nájomného. O schválení dotácie budú obe zúčastnené strany informované MH SR elektronicky.

Okrem aktuálnych informácií ponúkame komplexné služby pre podnikateľov, ako napríklad odborné daňové poradenstvo, vedenie účtovníctva, mzdy a personalistiku a mnoho ďalších. Prezrite si našu ponuku a v prípade záujmu o viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...