eKasa

Finančná správa Slovenskej republiky predstavuje projekt eKasa ako opatrenie v boji proti daňovým podvodom. Účelom eKasy je pripojenie všetkých registračných pokladníc na Finančnú správu SR.

Postup pre napojenie on-line registračnej pokladnice na systém eKasa môžeme zhrnúť do nasledujúcich krokov:

 1. V prvom rade je potrebné si u dodávateľa overiť, či je nutné zmeniť existujúcu elektronickú registračnú pokladnicu, nakoľko v niektorých prípadoch stačí len zmeniť hardvérové a softvérové prvky pôvodnej elektronickej registračnej pokladnice.
 2. Následne je potrebné požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa prostredníctvom finančnej správy.
 3. Na portály finančnej správy v sekcii ,,Osobná internetová zóna“ Vám bude sprístupnený odkaz na zónu eKasa, kde sa nachádza zoznam všetkých pokladníc, ktorým boli na základe žiadostí pridelené kódy. Zároveň je potrebné za každú pokladňu požiadať o pridelenie autentifikačných údajov. Po spracovaní si stiahnete autentifikačný a identifikačný balíček.
 4. Oba balíčky je potrebné nainštalovať do novej on-line registračnej pokladnice, alebo do upravenej registračnej pokladnice.
 5. V ďalšom kroku je potrebné on-line registračnú pokladnicu pripojiť k internetu a nastaviť ju.
 6. V prípade ak predajné miesto nie je pokryté internetovým signálom, je podnikateľ povinný požiadať o odklad zo zasielania údajov do eKasy.

Pri virtuálnej registračnej pokladnici je postup nasledovný:

 1. Odoslanie žiadosti o pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice, pričom sa do formulára okrem identifikačných údajov uvedie aj PIN kód.
 2. Po spracovaní žiadosti budú podnikateľovi vygenerované prihlasovacie údaje do virtuálnej registračnej pokladnice, ktoré zadá pri prvom prihlásení do virtuálnej registračnej pokladnice spolu s PIN kódom. Následne je potrebné vytvoriť nové prihlasovacie heslo.

Výhody a nevýhody systému eKasa

Zavedenie systému eKasa malo pozitívny, ale aj negatívny dopad na podnikateľov. Zvýšila sa administratívna záťaž a najmä pre menších podnikateľov bolo vybavenie a sprevádzkovanie eKasy náročné.

Výhody:

 • Po novom podnikatelia nepotrebujú elektronickú registračnú pokladnicu, ale stačí im len počítač, tablet alebo mobilný telefón, čím odpadajú náklady na prevádzku,
 • Ďalšou výhodou je možnosť ľahko pripojiť rôzne externé zariadenia ako napr. platobné terminály, skenery čiarových kódov atď.,
 • Ak o to zákazník požiada je možné pokladničný doklad odoslať elektronicky zákazníkovi,
 • Pribudla možnosť pridať na pokladničný doklad unikátny identifikačný kód zákazníka.

Nevýhody:

 • Dlhšie čakanie na spracovanie a vytlačenie pokladničného dokladu,
 • Potreba nových splnomocnení na prístup k reportom – administratívna záťaž,
 • Report je možné stiahnuť len po skončení mesiaca, teda nie je možné kontrolovať priebežný stav,
 • Spájanie údajov zo všetkých pokladníc do jedného reportu znemožňuje identifikáciu tržieb jednotlivých prevádzok a taktiež rozlišovanie tržieb podľa druhu platby (hotovosť, platbou kartou, poukážkou alebo šekom),
 • Nesúlad medzi mesačnými tržbami evidovanými v reportoch eKasa a údajmi z vlastnej evidencie,
 • Napriek zrušeniu povinnosti robiť denné uzávierky, ich mnohí podnikatelia potrebujú na kontrolu stavu hotovosti alebo na zaúčtovanie tržieb.

Od povinnosti používať pokladnicu napojenú do systému eKasa sú oslobodené nasledujúce subjekty:

 • Poskytovatelia služieb, ktorí nie sú zaradení v prílohe č. 1 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice,
 • Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím poskytujúca služby a predaj tovaru,
 • Poskytovatelia služieb a predaja tovaru vo vysokohorských zariadeniach, ktoré nie sú napojené na cestnú sieť a rozvodnú sieť elektrickej energie,
 • Poskytovatelia služieb v rámci praktického vyučovania žiakov,
 • Poskytovatelia služieb pomocou predajných automatov,
 • Predajcovia dennej tlače, cenín, lístkov na MHD.

Nestíhate evidovať a riešiť všetky zmeny alebo novinky v oblastí daní a účtovníctva? Nechajte to na náš skúsený tím odborníkov s dlhoročnou praxou. Ponúkame vám účtovníctvo v Bratislave, ale aj na celom Slovensku či v zahraničí. Okrem komplexných účtovníckych služieb u nás nájdete napríklad aj odborné daňové poradenstvo či virtuálne sídlo. Neváhajte a prezrite si celú našu ponuku.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...