Elektronická komunikácia v roku 2018

elektronická komunikácia 2018Od nového roka vstupuje do platnosti novela zákona o správe daní a elektronickej komunikácii. Do konca roka 2017 mali povinnosť elektronicky komunikovať iba právnické osoby, ktoré boli platiteľmi dane z pridanej hodnoty. Od 1.1.2018 budú musieť elektronicky komunikovať všetky právnické osoby, ktoré sú zapísané v obchodnom registri. Výnimkou budú napríklad občianske združenia či neziskové organizácie, pre ktoré bude elektronická komunikácia naďalej dobrovoľná.

Elektronická komunikácia sa bude týkať všetkých podaní, ktoré budú adresované správcovi dane, to znamená napríklad daňové priznanie k dani z príjmu, účtovná závierka, oznámenie o schválení účtovnej závierky, daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, žiadosť o registráciu na daň a pod. Žiaden dokument, ktorý bude podaný v papierovej forme nebude po tomto termíne akceptovaný. Pri nedodržaní povinnosti el. komunikácie podľa nových pravidiel môže správca dane uložiť daňovému subjektu pokutu.

Od 1.7.2018 budú mať novú povinnosť elektronickej komunikácie aj fyzické osoby – podnikatelia, registrovaní pre daň z príjmu, napr. živnostníci, notári, lekári, audítori, advokáti, architekti atď. Avšak osoby, ktoré poskytujú prenájom nehnuteľností bez živnostenského oprávnenia, budú môcť aj naďalej podávať dokumenty v papierovej forme. V prípade všetkých fyzických osôb, budú dokumenty podané papierovou formou do 30.6.2017 ešte akceptované.

Elektronické podania sa uskutočňujú prostredníctvom Finančnej správy Slovenskej republiky alebo prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk. Podanie, ktoré má predpísanú štruktúrovanú formu, bude možné podať len prostredníctvom Finančnej správy.

(ML)

<< Späť na predchádzajúcu stranu

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (Ešte neboli pridané žiadne hodnotenia)
Loading...