Finančný príspevok na stravovanie od 1.3.2021

Novela Zákonníka práce od 1.3.2021 zavádza novú možnosť zabezpečenia stravovania pre zamestnancov. Túto možnosť budú môcť poskytovať zamestnávatelia, ktorí nezabezpečujú stravovanie vo vlastnom zariadení alebo v inom stravovacom zariadení.

Od 1.3.2021 budú mať títo zamestnávatelia povinnosť poskytnúť zamestnancovi na výber medzi finančným príspevkom a stravnými lístkami. Podrobnosti výberu a realizácie stravovania si môžu zamestnávatelia upraviť vo vnútornom predpise.

Zamestnávatelia, ktorí poskytovali finančné príspevky svojim zamestnancom, v súlade so zákonom, už pred prijatím novely, nemusia poskytnúť zamestnancom možnosť voľby.

Zamestnanec je 12 mesiacov viazaný svojím výberom, nemôže ho meniť. Zamestnávatelia, ktorí majú uzatvorenú zmluvu o zabezpečovaní stravovacích poukážok, alebo ju uzatvoria v období od 1.3.2021 do 31.12.2021, majú povinnosť uplatniť ustanovenie týkajúce sa výberu príspevku najneskôr od 1.1.2022.

Zároveň sa znižuje aj provízia pri nákupe stravovacích poukážok na 2%.

Výška príspevku, odvody a dane

Zamestnávateľ bude poskytovať finančný príspevok vo výške min. 55 % minimálnej hodnoty stravného lístku, tj. 2,11 eura/deň, najviac však 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste (časové pásmo 5 – 12 h), t.j. 2,81 eura/deň. Zamestnávateľ je povinný prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu. Výška sa tiež bude odvíjaťod toho, či zamestnávateľ prispieva na stravovanie aj iným zamestnancom (gastrolístky, vlastné stravovacie zariadenie a pod.)

Finančný príspevok bude oslobodený od odvodov a daní a bude priamo vyplácaný zamestnancovi. Súčasne nebude vstupovať do výpočtu priemerného hodinového zárobku a nebude postihnuteľný exekúciou zrážkami zo mzdy.      

Od 1.1.2023 vstupuje do platnosti ustanovenie o poskytovaní príspevku na stravu „gastrokartou“.Ak sa zamestnávateľ rozhodne pre možnosť stravovacích poukážok, mal by ich poskytovať primárne v elektronickej podobe, podmienkou je však možnosť využitia na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

Ohodnoťte článok: 1 Hviezda2 Hviezdy3 Hviezdy4 Hviezdy5 Hviezd (1 - počet hlasov, priemer: 5,00 out of 5)
Loading...